• Terug
  • Over de vloer bij
  • “De diversiteit in mijn werk is het leukst” wethouder Ingrid Sterenborg
16 apr. 2024

Voor de start van de vernieuwde website van Onstwedde.info ging ik deze keer op bezoek bij Ingrid Sterenborg, wethouder van de gemeente Stadskanaal. Om niet geheel onbeslagen ten ijs te komen, had ik van te voren gekeken op de website van de gemeente Stadskanaal . Ik was benieuwd naar de portefeuille van dit Onstwedder lid van het college van B&W. En die liegt er niet om. Maar voordat we op deze punten ingaan, vraag ik mij af hoe Ingrid nu eigenlijk wethouder is geworden.

Ingrid vertelt: “In eerste instantie was ik door de RPF gevraagd voor de emancipatieraad van de gemeente Stadskanaal (de emancipatieraad diende als officieel adviesorgaan van de regering op het terrein van o.a. de gelijkheid en zelfstandigheid van mannen en vrouwen). Na 2 jaar kwam ik op de kieslijst van de partij te staan, op de 4e plaats. Bij de verkiezingen in 1998 werden er 3 zetels behaald, dus kwam ik niet in de raad”. In het jaar 2000 gingen de RPF en de GPV samen verder als de ChristenUnie. In datzelfde jaar stopte de voorganger van Ingrid en zo kwam ze als raadslid in de gemeenteraad terecht. “Ik ben altijd maatschappelijk actief en betrokken geweest, zo ben ik erin gerold”.

Van raadslid naar wethouder
De daarop volgende jaren combineerde ze haar werk als pluimveehouder met haar rol als volksvertegenwoordiger in de raad. “Als ondernemer zijnde ben je gewend dat je vaak snel moet schakelen en dingen vlot moet afhandelen. Dat gaat in de gemeenteraad toch wel anders”, zegt Ingrid. “Politiek is een kwestie van lange adem. Dat komt omdat alles over meerder schijven moet gaan. Er zijn procedures die gevolgd moeten worden, er moet overlegd worden, je kunt niet zomaar eventjes iets regelen. Ook juridisch gezien moet tegenwoordig alles goed vastgelegd worden. Niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Kon je vroeger een mondelinge afspraak maken en was dat voldoende, tegenwoordig moet alles toch via de mail bevestigd worden”.

Toch is ze van mening dat ondernemers belangrijk zijn voor de gemeenteraad. Dat ze niet langs de zijlijn blijven staan, maar proberen zelf zaken te veranderen door deel te nemen aan de raad.

In juni 2022 trad Ingrid af als raadslid om wethouder te worden in het nieuwe college van Burgemeester en wethouders. Tot haar grote verassing ontving ze uit handen van burgemeester Klaas Sloots de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege haar 22 jaar lange inzet voor de gemeenteraad van Stadskanaal.

Waarom dan toch wethouder geworden? “Het verschil tussen een raadslid en een wethouder is dat je veel meer aan de voorkant van het beleid maken zit. Je zit meer in de beginfase en je kunt echt de lijn uitzetten. Een raadslid schaaft meer bij, heeft meer een controlerende functie”, legt ze uit.

Iedere wethouder in de gemeente Stadskanaal is ook wijkwethouder. Dit is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden. Ingrid is dit o.a. voor Vledderveen. “Wethouders zijn bewust geen wijkwethouders in eigen dorp. Anders zitten ze er te dicht op”, licht Ingrid toe. “Hun taak is om te stimuleren en (ver)binding te maken en te houden tussen dorp en gemeente”.

Portefeuille
Zoals gezegd heeft dit lid van het college van B&W behoorlijk wat onderwerpen in haar portefeuille. Klimaat en duurzaamheid is één van deze zaken. “Ik zet vooral in op isoleren”,  vertelt Ingrid. “Dat is het allerbelangrijkste. Vanuit de vergoeding van aardbevingsschade komt er ook geld naar de gemeente Stadskanaal. Dit kunnen we gebruiken om plannen voor duurzaamheid te realiseren. In Vledderveen is men bijvoorbeeld al druk bezig met het opstellen van een energieplan. Ik hoop dat andere dorpen dit voorbeeld gaan volgen.”.

Op de website van gemeente Stadskanaal staat ook informatie over “Project 52 weken duurzaam”.  Ingrid vertelt: “Dit is een landelijk project waaraan de gemeente mee doet. Inwoners kunnen zich aanmelden en ontvangen dan iedere week een tip over duurzaamheid. Dat kan te maken hebben met isoleren, maar ook met minder verbruik door het hergebruik van spullen. Iedereen kan zijn steentje hierin bijdragen. En dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente”.

Ook op andere gebieden is de gemeente Stadskanaal druk bezig met zaken rondom klimaat en duurzaamheid. “Door de veranderingen in het klimaat hebben we te maken met meer en vooral heviger regenbuien, maar ook drogere zomers”, legt Ingrid uit. “Daarom worden er in deze gemeente al een aantal jaren de dakgoten van de nieuwbouwhuizen niet meer aangesloten op het riool. En zullen er meer overloopgebieden zoals bij Smeerling moeten komen. Ook congestie op het elektriciteitsnetwerk is een probleem waar we als provincie mee te maken gaan krijgen. Nu zijn er nog geen problemen, zoals bijvoorbeeld in Limburg, maar die gaan er wel komen. Daarom wordt nu bij Ter Apel een nieuw hoogspanningsstation gebouwd. Zodat de energie die terug geleverd wordt vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen door het net verwerkt kan worden.”

Als laatste benoemt ze nog de energiedrager waterstof; “Men is in de Eemshaven druk bezig met de ontwikkeling om waterstof te gaan produceren. Dat gaat ook onze kant op komen. Het bestaande gasnetwerk zal dan omgebouwd worden om waterstof te vervoeren. De verwachting is dat op de grote leidingen dit in 2030 zal plaatsvinden, maar voordat het bij de huizen van mensen gaat komen, dat zal nog even duren.”

Een ander onderdeel van de portefeuille vormt het onderwerp mobiliteit. “Al vanaf begin jaren ’90 stond de treinverbinding naar Stadskanaal op de politieke agenda van de RPF. Nu lijkt het er dan toch op dat dit binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden. Zoals gezegd, politiek is een kwestie van een lange adem hebben”.

Een derde speerpunt van wethouder Sterenborg is jeugd; jeugdzorg, jeugdwelzijn, centrum jeugd en gezin en veiligheid. In het kader daarvan heeft ze zich dan ook bezig gehouden met het consultatiebureau in Onstwedde. Deze was eerst gevestigd in de Bolster, maar tijdens Corona moesten ouders met hun kinderen naar Stadskanaal. “Maar voor een dorp is het heel belangrijk dat juist dit soort voorzieningen in eigen dorp blijven. Dat bevordert de leefbaarheid. Daarom is het goed nieuws dat het consultatiebureau terugkomt naar Onstwedde. Het bureau wordt dan gevestigd in d’Ekkelkamp”.

Diversiteit
Op de vraag welk onderwerp in haar portefeuille ze het leukst vindt, moet Ingrid het antwoord schuldig blijven. “Eigenlijk vind ik juist de diversiteit van de verschillende onderwerpen het leukst”, reageert ze. “De onderdelen liggen aan de ene kant ver uit elkaar, maar raken elkaar toch weer aan de andere kant. Je wilt bijvoorbeeld dat jongeren kunnen gaan doen wat ze graag willen. Dan is het belangrijk dat ze de opleiding kunnen volgen die ze willen. Dat betekent dat ze de mogelijkheden moeten krijgen om vanuit een stabiele thuissituatie, met het openbaar vervoer naar de school c.q. vervolgopleiding te kunnen gaan die ze in gedachten hadden”.

Als aanvulling zegt ze nog: “De diversiteit zorgt ervoor dat ik met heel veel verschillende mensen te maken heb en dat maakt het juist zo leuk. Ik heb overleg met ambtenaren die allemaal goed onderlegd zijn in de verschillende onderwerpen. Het mooie van het college is ook het verbindingen met elkaar leggen. Dat je elkaar kunt aanvullen”.