• Terug
  • Ocrea

Stichting Ocrea is een dorpsbelangenorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van het woon- & leefklimaat en het behartigen van de belangen van de inwoners in en rond Onstwedde. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

De bereidheid en enthousiasme van Onstwedder inwoners om zich in te zetten voor het dorp is groot. Samen dragen we
bij aan de leefbaarheid van ons dorp.

Ocrea maakt onder andere deel uit van het 4-mei comité, de stichting beheer MFA De Bast en de Stichting Beheer Evenemententerrein. Daarnaast beheert Ocrea het historisch archief en is Ocrea eigenaar van De Boerderij aan de Dorpsstraat waar de Jeugdsoos haar activiteiten organiseert.

Melden schade en overlast
Hebt u een klacht voor de gemeente over bijvoorbeeld zwerfvuil of achterstallig groenonderhoud? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente in Fixi, of gebruik maken van de Fixi app. Zie voor meer informatie de website van de gemeente

Contact
ocrea@onstwedde.info

Postadres                                                
Stichting Ocrea
H.S. Bessembinders
Kromme Elleboog 7
9541 BS Vlagtwedde

Bezoekadres
De Boerderij
Dorpsstraat 93
9591 AS Onstwedde

Bestuur Ocrea
Voorzitter
Martin Lantinga

Secretaresse
Sanne Bessembinders

Penningmeester
Fianne Koudstaal

Algemene bestuursleden
Marijke Boekhold
Rene Jonker
Martin Lantinga
Renate Meijer
Marcel Nijboer
Gerda Nijenbrinks
Gerbrand Spaans
Harm Jan Wilzing