• Terug
  • Stichting Evenemententerrein

Stichting Beheer Evenemententerrein is opgericht in 1994 en heeft volgens de statuten tot doel: het beheren en exploiteren van een Evenemententerrein. De stichting probeert dit doel te bereiken door in samenwerking met instellingen en instanties activiteiten te ontplooien, te stimuleren en te coördineren.

Het Evenemententerrein is gelegen aan de Wessinghuizerweg naast de Manege.

De stichting:
Organiseert zelf geen evenementen of activiteiten
Beheert het terrein door het te onderhouden
Exploiteert het terrein door het te verhuren
Streeft naar kostendekkendheid zonder winstoogmerk

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen.
Volgens de statuten leveren verschillende instellingen een bestuurslid.

Jan Bessembinders
Onafhankelijke voorzitter

René Jonker
Secretaris
Bestuurslid namens stichting Ocrea
(0599) 331113
06-5022 6184
renejonker1969@gmail.com

Jan Heino Drenth
Bestuurslid namens Handelsvereniging Onstwedde

Gert Lukens
Bestuurslid namens Manege De Driesporen

Jan ten Have
Bestuurslid namens Stichting Onstwedder Gaarv'n