5 juli 2024

Jan Bessembinders is al 10 jaar voorzitter van Stichting Leergeld. Alle reden om bij hem langs te gaan voor een interview.

Maar wat is nu precies Stichting Leergeld? Jan legt uit: “Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is bedoeld voor kinderen die thuis onvoldoende middelen hebben om mee te kunnen doen met schoolse activiteiten, cultuur en sport. De reden hiervoor is dat het gezin waaruit zij komen onvoldoende financiële ruimte heeft, waardoor de mogelijkheden beperkt zijn.

Leergeld richt zich op hulp aan kinderen in de leeftijd van twee tot achttien jaar”. Op de vraag waaruit de hulp dan vooral bestaat, antwoordt hij: “De hulp die wij verstrekken bestaat vooral uit zwemlessen, fietsen en laptops. Per kind verlenen wij maximaal € 300,- per jaar, maar zwemles mag altijd. Dit staat los van dit budget. En gaat een kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs dan is er eenmalig een budget van maximaal €700,- beschikbaar voor schoolspullen, een fiets en een laptop, zodat zij een goede start kunnen maken”.

Ook vergoedingen die via aanvragen bij Leergeld door Jeugdfonds Sport en Cultuur worden betaald, tellen niet mee bij het bepalen van het maximum bedrag van 300 euro. Het Jeugdfonds vergoedt maximaal 300 euro voor contributie en sportkleding en maximaal 500 euro voor bijvoorbeeld muziek- en balletles.

Vervolgens legt de voorzitter uit wat het proces is om gebruik te kunnen maken van Stichting Leergeld. “De ouders/verzorgers dienen een aanvraag in. Binnen twee weken neemt één van onze contactpersonen contact op.

Zij maken een afspraak voor een huisbezoek en inventariseren wat de ouders graag zouden willen. Tevens geven zij advies, want misschien is er wel meer nodig dan bijvoorbeeld alleen zwemles.

Er wordt gevraagd naar de inkomensgegevens, zodat daarna de aanvraag beoordeeld kan worden. De toetsing vindt plaats door vier coördinatoren en zij beslissen of een aanvraag ingewilligd wordt”. Jan legt verder uit dat er geen contant geld wordt uitbetaald.

In geval van een positief besluit ontvangen de ouders een tegoedbon die zij in kunnen leveren bij school, een vereniging of de winkel. Leergeld betaalt dan rechtstreeks uit aan de betreffende organisatie. “Op deze wijze is het bedrag alleen aan het kind te besteden en nergens anders aan”.

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is ooit gestart in Veendam, bijna 20 jaar geleden. Tegenwoordig omvat het werkgebied vijf gemeentes; Veendam, Pekela, Oldambt, Westerwolde en Stadskanaal. Er werken ongeveer 30 vrijwilligers, waarvan 6 bestuursleden.

Leergeld ontvangt subsidies van de gemeenten, maar krijgt ook geld via donaties uit fondsen, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en particulieren. En dit geld wordt goed gebruikt! “In 2023 hebben wij ruim 2200 gezinnen kunnen helpen. Die hulp bestond voornamelijk uit zwemles, fietsen, computers, schoolspullen en de peuterspeelzaal”.

Tegenwoordig werkt Leergeld samen met Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job. “Op deze wijze kunnen wij nog meer kinderen bereiken die voor directe hulp van Leergeld in aanmerking zouden kunnen komen”, legt Jan uit. “Dankzij deze samenwerking kunnen aanvragen voor hulp van deze instanties via één landelijke portal worden ingediend, met andere woorden één loket voor alle aanvragen”.

Om nog meer kinderen (en hun ouders) te bereiken zijn er afgelopen jaar allerlei acties geweest. “Er zijn posters van Leergeld bij alle scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs bezorgd en is er een digitale folder naar hen verzonden. Ook zijn er voorlichtingsavonden voor vertegenwoordigers van scholen georganiseerd.

Daarnaast is de website vernieuwd en zijn er zelfs radiospotjes uitgezonden via RTV Westerwolde, RTV GO! En Groningen 1”. Jan doet hierbij gelijk nog een oproep: “Er is altijd een grote behoefte aan kinderfietsen. Wij vragen daarom dat mensen zoveel mogelijk hun niet gebruikte kinderfietsen inleveren bij de Kringloopwinkels van Wedeka. Daar wordt de fiets, indien nodig, gerepareerd en dan kan Stichting Leergeld deze weer doorgeven aan gezinnen die het zelf niet kunnen betalen”.

Laten wij met elkaar helpen met de missie van Stichting Leergeld: alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen, is strak meetellen!

Meer informatie

Interview door Gerda Nijenbrinks-Beer van Onstwedde.info