• Terug
  • Nieuws
  • Antwoorden van de Ocrea fotoquiz
6 juli 2024

Ocrea wil iedereen bedanken die op de jaarmarkt bij de kraam langs is geweest. We hebben veel informatie vanuit het dorp ontvangen over wat men in ons dorp mist, wat aandachtspunten zijn, maar ook zeker waar men trots op is! Hartelijk dank!

Verder was er een fotoquiz en bij deze nog een overzicht van de goede antwoorden. Marieke Vloo is de winnaar en de cadeaubon komt haar kant op.

Website