• Terug
  • EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje
Dagelijks horen we ervan via radio en tv; veel ongelukken gebeuren thuis en op het werk. Slechts 300.000 Nederlanders hebben een EHBO diploma.
De kans is dus klein dat u weet wat u moet doen als uw kind zich verslikt of de buurvrouw een hartaanval krijgt.
Met in ieder gezin iemand met kennis van EHBO, is de Eerste Hulp altijd dichtbij!

Een vereniging als EHBO-vereniging Onstwedde heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Om dit doel te bereiken organiseert de vereniging cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderwijs wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Deze cursus kan worden gehouden indien er voldoende deelname is. Aansluitend moet een examen worden afgelegd. Als dit examen met een voldoende wordt voltooid krijgt de cursist een EHBO-diploma.

Het EHBO-diploma moet elk jaar worden onderhouden door op bepaalde onderdelen voldoende competentie te behalen, in eenvoudig Nederlands: je moet ieder jaar bewijzen dat je voldoende kennis hebt om je diploma te behouden. Dit kan enerzijds door op afgesproken data onder het toeziend oog van een docent jouw vaardigheid te bewijzen, maar eenvoudiger is het om op vastgestelde data de EHBO herhalingsavonden te bezoeken. Op die avonden worden verschillende onderdelen besproken en uitgevoerd. Door deze oefeningen uit te voeren bewijs je feitelijk dat je de kennis in huis hebt om je diploma te behouden en is een herhaling op je examen niet meer nodig.

Het bestuur van EHBO afdeling Onstwedde

Dennis Abee
Voorzitter

Henk Wubs
Secretaris

Harma Roelfsema
Penningmeester

Contactadres voor evenementen, algemene vragen en informatie, opgave cursussen:
Henk Wubs
Dorpsstraat 15
9591 AR Onstwedde
06-83147698
ehbo.onstwedde@gmail.com

Facebook