Roessinghlaan

Na burgemeester Karskens, die in 1845 eervol ontslag kreeg, werd mr. Frederik Roessingh burgemeester. Hij was ook burgemeester van Vlagtwedde. Roessingh was een jurist en kon de weg naar hogerhand beter vinden dan zijn voorgangers. Eén dag per week verbleef hij in Onstwedde, zodat er nu een geschikt gemeentelokaal moest worden gehuurd. Dit vond men in de kamer van de boerderij van Abel Harms Migchels die getrouwd was met Albertine Harms Karskens. Deze boerderij stond waarschijnlijk op de plaats die nu als Brink nummer 7 staat geregistreerd. De huur bedroeg 35 gulden per jaar. Na enkele jaren verhoogde Migchels de huur naar 50 gulden per jaar. Toen ging men naar de herberg van Strating. Hier kon men wel voor 35 gulden terecht. Herberg Strating is het huidige oude gemeentehuis. Ook hij verenigde het burgemeestersambt met dat van gemeentesecretaris en beurde daarvoor jaarlijks per gemeente 500 gulden. Als men bij deze 1000 gulden zijn inkomsten voegt als rechtkundig raadsman, dan moet deze magistaat in zijn tijd wel een man in bonus zijn geweest. De Roessinghlaan houdt de naam van deze burgemeester sinds 1954 voor het nageslacht levend.

Bron: Wegwijs straatnamen en hun betekenis door W.H. van der Ploeg

Roessinghelaan