Afl. 80 - 23-06-2015 :  ‘VLASMEER’  GEEFT  ONSTWEDDE  MEER-WAARDE !

Afl. 80 - 23-06-2015 : ‘VLASMEER’ GEEFT ONSTWEDDE MEER-WAARDE !

De foto is van 31 augustus 1959 toen onder aanvoering van ‘Onstweddes Belang’ – de voorloper van ‘Ocrea’ – de auto van min.pres. prof. De Quay tot stilstand werd gebracht om de zorgen van het dorp omtrent o.a. het ontbreken van een voetbalveld en een zwembad onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen.
(Het meisje met de uitgestoken arm, rechts vooraan, is Weya Bruining).

‘VLASMEER’  GEEFT  ONSTWEDDE  MEER-WAARDE !

* Het zomerweer zit tot dusverre niet mee. Dat is helemaal waar.
* Dat ons zwembad ‘Vlasmeer’ daarom op koude dagen uit bezuinigingsoverwegingen z’n poorten gesloten moet houden, valt te billijken. Het zwemwater op een lekkere temperatuur houden voor (bijna) niemand, is immers gewoon geld over de balk gooien.
* Dat de beheerder van het zwembad (‘Optisport’) er samen met de werkgroep ‘Vlasmeer’  alles aan doet om de aantrekkingskracht van het bad optimaal te houden, staat buiten kijf.
Ik roep u bijv. in herinnering hoe de ochtendzwemmers er vorig jaar met medewerking van een van de personeelsleden van het bad in slaagden om hun geliefde ‘morgenpoedel’ te behouden.

Ik zou deze aflevering van ‘Zo was ‘t’ een actueel tintje willen geven en u allereerst willen wijzen op het brede scala aan activiteiten, dat het lopende seizoen op de ‘Vlasmeer’-rol staat. ’t Mag heel bevooroordeeld klinken, maar ik noem ’t gewoonweg be-re-knap, dat Onstwedde en z’n inwoners zich naast alle energieke en sportieve inzet voor gymmen, hardlopen, judo, paardrijden,tennis,voet- en volleybal ook sterk maken voor de zwemsport + alle gezelligheid daar omheen in het zomerseizoen.
We vormen een erg sportief dorp met z’n allen. Dat vergt hoe dan ook regelmatige en fikse inspanning en is best iets om be-re-trots op te zijn.
Een sportief dorp blijven is een (nog) zwaardere opgave. Zeker als er bedreigingen op til zijn. Want ons zwembad loopt de kans om in 2016 te worden opgeheven, gesloten, dicht(gegooid), finito, over en uit ……….
Dat is dan ook de reden, dat ik u - vanuit de optiek van ‘Zo was ‘t’ - oproep om ons zwembad voluit en breeduit te ondersteunen. Daarmee mag u vandaag s.v.p. beginnen. Bijv. via bezoekje(s), een donateurschap, hulp op een aktiedag, sponsoring, aandragen van goeie ideeën, enz. Kortweg gezegd: wij zorgen met z’n allen voor de moreel-financiële zonneschijn in ‘’t Vlasmeer’ deze zomer ! Met name onze jeugdigen zouden zich deze keer ’s van hun meest creatieve en actieve kant kunnen laten zien. Óns zwembad is immers niet in de laatste plaats hún zwembad ! ‘Die andere zon’ zal ’t dan vast en zeker niet durven laten afweten.

Als ik deze regels neertik, word ik haast een beetje weemoedig. Afgelopen woensdag stond namelijk in ‘De Kanaalstreek’ een promotie-artikel met als titel ‘Zwemmen in het kanaal’. Bouko Kroon (75), gelouterde Knoalster zwempromotor, vertelt daarin gedreven over de 16e  editie van het zwemevenement in het A.G. Wildervanckkanaal op 28 juni a.s.
Vijftien jaar geleden mocht ik vanuit Stichting Ocrea een enthousiaste groep mensen aanvoeren, die toen ons zwembad moest redden. (Ja, ook toen dreigde sluiting !)
Met de slagzin ‘LAAT ONS A.U.B. NIET ZWEMMEN IN ’T KNOAL’ presenteerden we op 18 december 2000 ons uiteindelijke plan-van-redding aan B & W en Gemeenteraad van Stadskanaal. Of iemand de dubbele betekenis van “…..niet ….in ’t Knoal…” heeft doorgehad, weet ik niet meer. Als jong kind kregen al mijn leeftijdgenoten en ik immers standaard de boodschap mee:”Denk d’rom, hè: nait bie t daip komen, hè !!!” “t Daip” was dan het Stadskanaal…….. En nu, vijftien jaar later, wordt ‘zwemmen in t knoal’ als uiterst sportief evenement aan de man gebracht …… Tijden veranderen ……….
Terugdenkend aan toen komen meer herinneringen boven. Ons “Vlasmeer” hebben we indertijd royaal kunnen redden. De 400 ondersteuners uit Onstwedde en Alteveer, die in november al hadden gezorgd voor een stemmige en stampvolle ‘Ekkelkaamp’ hadden daarvoor in wezen al de toon gezet. Fijn. En gelukkig !
Maar waarom heeft de Gemeente Stadskanaal toen of later niets maar dan ook niets gedaan met de aanvullende voorstellen die we 15 jaar geleden deden ? In 17 bondig geformuleerde pagina’s met financiële onderbouwing, deden we ons ‘Plan voor het behoud van Zwembad ’t Vlasmeer’ uit de doeken. Maarrrr……..
* Heeft de gevraagde “…grondige APK-keuring…” van het bad ooit plaatsgevonden ?
* Waarom is er nooit onderzocht of de afdekdeken, die ’s nachts over het diepe bad getrokken zou kunnen worden, op termijn inderdaad een erg positief effect zou hebben gehad op de verwarmingskosten ?
* Waarom is er toen niets gedaan met onze ideeën over alternatieve vormen van energie-opwekking voor het bad ?

Gemeenteraad en Onstwedders staan anno nu weer op dezelfde keuzedrempel:
- Heeft ‘’t Vlasmeer’ nog steeds recht van bestaan ? (In de jaren ’90 is Onstwedde o.a. nog ‘benoemd’ tot “…speerpunt in het gemeentelijke recreatieve en toeristische beleid…..” Is dat nog steeds geldig ?)
- Wat is ons (= Gemeente èn bevolking) dat dan waard ?
- Wat willen de Onstwedders?Alteveersters er zelf – blijvend – tegenaanzetten ?

De communicatie tussen overheden en burgerij verloopt de laatste jaren moeizaam, stroef.
Is meer dan eens helemaal afwezig zelfs.
Terug naar acties zoals op de foto hierboven willen we eigenlijk niet. Bovendien : wie heeft nog een ouderwetse tobbe om als alternatief zwembad te dienen …..?
Van de Gemeente Stadskanaal, nog altijd onze Gemeente Stadskanaal, verwachten we juist in de tijd van toenemende zorgen rond het zwembad, dat ze zorvuldig en open met de burgers zullen communiceren. Niks achterbaks gedoe of achterkamertjes-politiek. Nee: open, eerlijk, zo nodig recht-voor-z’n-raap, maar hoe dan ook de burgers erbij betrekken. Want was ’t niet diezelfde Gemeente Stadskanaal die begin 2007 zeer blij verrast was ? Hoogleraar Politicologie Monique Leyenaar roemde in haar allereerste redevoering de uitstekende wijze waarop de gemeente Stadskanaal naar z’n burgers luisterde. Ze wees daarbij met name op het feit, dat de bevolking voluit mee kon praten over het al dan niet sluiten van een zwembad ……

Onstwedders, jeugdigen, grijskoppen en alles wat daar tussenin zit : WIJ GAAN ERVOOR !
B & W + Gemeenteraad, wij geven JULLIE hetzelfde advies als we gaven in 2000:
”PLONS ! PLONS! PLONS !” (afkorting van: “Politici Laat Ons Niet in de Steek !”)

© Klaas Meijer