Afl. 79 - 10-06-2015: ONSTWEDDER  GLORIE

Afl. 79 - 10-06-2015: ONSTWEDDER GLORIE

In het zicht van de zomervakantie wil ik in deze rubriek nog even een verhaaltje kwijt over de Onstwedder glorie uit het verleden. Een opschepperig verhaaltje is ‘t ook als je ’t nuchter beschouwt.
U mag ’t echter wat mij betreft evengoed als een ‘kietelverhaaltje’ zien. Zo op de grens van de zomer is ’t dat waarschijnlijk ook wel ……

‘Stadskanaal 250’, ‘400 jaar Semslinie’, ‘550 jaar Klooster Ter Apel’, ‘135 jaar Vledderveen’. Je kunt bepaald niet zeggen dat we dit kalenderjaar in onze regio slecht bedeeld zijn met jubilea.
Maaaaarrrrrrr ………..

1.) ‘Stadskanaal 250’. ’t Zij de Knoalsters gegund hoor, daar niet van. Maar waarom horen we nergens een geluid in de geest van:”Als de boeren van Onstwedde, Veenhuizen en Ter Maarsch indertijd niet een deel van hun markegrond (in het buitengebied) aan de Stad Groningen hadden verkocht dan zou het Stadskanaal nooit gegraven hebben kunnen worden ! En dan had de plaats Stadskanaal mogelijk nog altijd in het prenatale stadium verkeerd !”
Kortom: “Onstwedders bedankt voor jullie medewerking toen !”

2.) ‘400 jaar Semslinie’
. Natuurlijk mag de aanleg van deze grens tussen de provincies Groningen en Drenthe gevierd worden. Past ook wel leuk bij 250 jaar Stadskanaal. Maar waarom horen we nergens geluiden in de geest van:”Als de Onstwedder boeren indertijd,- zo’n 500 à 600 jaar geleden – niet voortdurend hadden geklierd, slaande ruzie hadden gemaakt met de boeren van o.a. Valthe en Exloo over het weiden van vee op betwiste markegronden langs de Mussel Aa, dan was de Semslinie nooit uitgezet. En dan was er vanzelfsprekend anno nu ook geen Semslinie-jubileum geweest !
Kortom: “Onstwedders, hartstikke bedankt voor jullie niet aflatende, klierige instelling van toen !”

3.) ‘550 jaar Klooster Ter Apel’.
Eerlijk is eerlijk: op de website van het Klooster staat ’t wel keurig vermeld. Maar in de algemene jubileum-berichtgeving van dit jaar in kranten en tijdschriften lees je er nauwelijks iets over.’t Is namelijk een waarheid als een koe, dat het Klooster Ter Apel nooit en te nimmer ontstaan zou zijn als Jacobus Wiltingh (erfzoon van de toenmalige Wiltingh-boerderij, (die stond aan de Kerklaan, achter het huidige pand van ‘Looden Snoei- & Grondwerk’ aan de Brink no.9) zijn landbezit in Apell in 1464 niet gratis beschikbaar had gesteld onder de voorwaarde dat daar een Kruisheren-klooster zou verrijzen !
Kortom: “Onstwedders, Wiltingh-familie, ontzettend bedankt voor jullie geweldige donatie van toen !”

4.) ‘135 jaar Vledderveen’.
Ach, je kunt natuurlijk zeggen dat 135 jaar niet écht een te vieren jubileumaantal is, maar voor een kleine veenkolonie met een hechte gemeenschapszin kan zo’n dorpsfeest-met-speciaal-karakter een prima versterking van bestaande kracht zijn. Een feit, waaraan – gemakshalve ? – is voorbijgegaan is echter, dat Vledderveen z’n ontstaan te danken heeft aan een Onstwedder boer met visie en koopmanslef: Aike Maarsingh uit Ter Maarsch. Hij bracht Vledder als  eerste ‘aan de snee’ (= liet het veen afgraven), verdiende er zelf een leuke stuiver mee, en creëerde de mogelijkheid voor een nieuwe veenkolonie tussen Stad-/Musselkanaal en Westerwolde.
Kortom: “Onstwedders, Maarsingh-familie, zeer bedankt voor jullie visie van toen !”

Toen ik het verhaaltje van deze keer even aan een kennis liet lezen, reageerde die: “Nou, nou. Dat is wel een staaltje van super-flapdrollerij, Meijer.”
Ik heb hem gelijk gegeven. Maar ik heb hem wel duidelijk gemaakt, dat de Onstwedders dit jaar hun 1140-jarig (!!!) bestaansfeest hadden kunnen vieren. En dat de andere jubilea, die in het verhaaltje worden genoemd daarbij gigantisch in het (bijna) niet zouden verdwijnen………… !

Onstwedders zijn evenwel geen kleinzielige mensen. Daarom:
Stadskanaal/Semslinie, Klooster Ter Apel, Vledderveen:
VAN GANSER HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE JUBILEUM !!!


© Klaas Meijer