Afl. 65 - 20-11-2014: DIE  GOEIE  OUWE  KLEUTERSCHOOLTIJD

Afl. 65 - 20-11-2014: DIE GOEIE OUWE KLEUTERSCHOOLTIJD

U bent er waarschijnlijk inmiddels al een beetje aan gewend geraakt, dat ik in de rubriek ‘Zo was ‘t’ zo af en toe een groepsfoto presenteer. De ene keer bijv. om een groep eindexamenkandidaten te bemoedigen (zie 8 mei 2014) , een andere keer uit pure nostalgie.
’t Is hoe dan ook erg fijn, dat dit blijkbaar gewaardeerd wordt. Te oordelen naar de reacties, die ik hier en daar opvang tenminste.
Daarom gaan we in de aflevering van vandaag nog maar eens een keer op deze toer.

Op de foto ziet u de Onstwedder kleuterschool-klas uit 1939 zoals die toentertijd in gebouw ‘Rehoboth’, in de schaduw van de Juffertoren, was gehuisvest. ‘Rehoboth’ is dan eigenlijk het Leerlokaal van de Herv. Jongelingsvereniging, maar mag vanaf 1935 overdag gebruikt als ‘Bewaarschool’. De benaming ‘Kleuterschool’ komt pas na de 2e Wereldoorlog in gebruik. ‘Rehoboth’ stond ongeveer daar waar zich nu het fietsenhok tegenover “d’Ekkelkaamp” bevindt.
Er was in die tijd maar één kleuterschool in ons dorp, zodat de schoolbevolking van toen al in een vroeg stadium (enigszins) gestalte mocht geven aan de samenwerking tussen onze drie plaatselijke kerken.

’t Is zonneklaar, dat de jeugdige schoolbevolking (4-6 jr.) nog weinig ervaring heeft met de fotograaf. Of dat ze hem voor geen halve rooie cent vertrouwen. Dat kan natuurlijk ook. Kijk bijv. ’s naar de beide jongens helemaal rechts op de 2e rij van boven: Jan-Hendrik Elbrecht (van ‘meester Elbrecht’ van de Herv.Lagere School) en Klaas ten Have (25 jaar later lange tijd één van onze vakkundige, warme dorpsbakkers). Kennelijk hebben die twee van de fotograaf dermate de rillingen in het lijf gekregen, dat de brave foto-borst niet meer bij machte is geweest om hen scherp op de plaat vast te leggen……
In elk geval kom je bij de 4-6-jarigen van 2014 absoluut niet meer die braaf-verbaasde blik en dito houding tegen zoals we die op deze foto zien. En of dat nou zo jammer is ……….

De “aanvoerster” van de kinderschaar is “juffrouw Beikes”, 2e rij uiterst links. We komen haar later tegen als de bijna altijd vrolijke echtgenote van Jan (“Garage”) Heikens.

Genoeg geteut. Bekijk de foto maar ’s rustig en haal uw voorvaders en –moeders er maar uit. Verscheidene van hen hebben als volwassene een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud en de opbouw van de Onstwedder dorpssamenleving.
En dat is 75 jaar later best wel een reden om deze club jonkies-van-toen dankbaar te zijn.

Bovenste rij: Albert Lutjeboer, Kees Mulder, Egbert Hofman, Roelf Bruggers, Harm van der Laan, Dikky Troost, Geert Lantinga, Klaas Hilgenga, Derk Lantinga.
Tweede rij: Juf Beikes, Appie Haan, Ina Elbrecht, Jurrie Haan, Geert Beikes, Jan Dirk de Boer, Jan Moed, Jan Hendrik Elbrecht, Klaas ten Have.
Derde rij: Jurrie Bleker, Jantje Lantinga, Janna Rozenveld, Gé Draadjer, Annie Elbrecht, Mieky Scholten, Elsie Bleker, Hanneke Scholten, Jansje Mulder, Willie Nieuwenhuis.
Onderste rij: Geertje Hilgenga Albert Eelsing, Geert Eelsing, Gerhardus Draadjer, Saartje Moed.

N.B.:  Als u een interessante wetenswaardigheid hebt over één (of meer) van de kleuters op de foto, stuurt u me dan s.v.p. een mailtje (of zo) ? Via het aanklikken van mijn naam hieronder kan ’t allemaal geregeld worden.
 
© Klaas Meijer