Afl. 61 - 25-09-2014: JA,  ONSTWEDDERS  WILLEN  WE  ZIJN !”  (Onstwedder dorpslied anno 1950)

Afl. 61 - 25-09-2014: JA, ONSTWEDDERS WILLEN WE ZIJN !” (Onstwedder dorpslied anno 1950)

Dat wij Onstwedders trots zijn op ons dorp en z’n sterke kanten, is helemaal terecht.
Al een reeks van eeuwen laten we ons er niet onder krijgen in moeilijke tijden, tonen we sterke samenhang, onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar.
Zo af en toe staat er een creatieve geest onder de dorpsbevolking op, die een lekkere, vlotte melodie van een bekende hit uitzoekt, z’n dichtader laat bruisen en poogt onze dorpsvolksaard in een lied weer te geven …..
De “componist” van het onderstaande dorpslied is ons niet bekend.
 
1.) Onstwedde is bekend om zien Mieghummelbos,
de borrels van ol’ Jan Moed.
Piepen van Berend Westenbörg
en thee van Albert Moed.
Gerrit Hilg’ngoa zien lekkere stoet,
Roelf Maaijer zien pillendraaierij,
Jan Poet zien stelmoakerij,
Jan Haikens zien oll' kloare,
joa, dat is je woare !
Doar hollen de Onstwedders van !

Refrein:
Cheerio, cheerio !
In Onstwedde zingen ze zo !
D’r zat vief joar de mot in,
mor nou zit d’r schot in,
joa, Onstwedders willen we zijn !

2.) Onstwedde is bekend om zien voetbalterrein.
Doar voetballen de jonges zo fijn.
Zotterdags hollen ze d’r ’n sportdag op noa
en d’ ijscokarre dij rinkelt doar mor.
Willem Greven mit zien karre vol vis,
ie waiten hail nait hou lekker dat is.
En den goan ze noar Rico
en kopen doar ’n Frico:
doar hollen de Onstwedders van !

Refrein:
Cheerio, cheerio !
In Onstwedde zingen ze zo !
D’r zat vief joar de mot in,
mor nou zit d’r schot in,
joa, Onstwedders willen we zijn !
UITLEG:
-    Mieghummel(tjes)bos. Heette in eerste instantie Onstwedder Aandelenbos, omdat het bos(je) middels de verkoop van aandeeltjes aan de Onstwedder bevolking werd gerealiseerd. Ligt nog altijd tussen Dorpsstraat 71 en 75 en grenst aan de achterzijde aan de Beukenweg, tussen huisno. 8 en 10.
-    Jan Moed, - bijgenaamd ‘Snorre Moed’, vanwege zijn indrukwekkende knevel -, had een kroeg aan de Dorpsstraat no. 84. ZIE DE FOTO met Jan in het midden. Wie kent de anderen nog ?
-    Berend Westenberg had een winkel in huishoudelijke artikelen (galanterieën) op Dorpsstraat 78.
-    Albert Moed. Aanvankelijk Ster-kruidenier op Dorpsstraat 43, werd later een slijterij.
-    Gerrit Hilgenga. Met zijn broer Roelf één van de, - toen nog vele -, Onstwedder dorpsbakkers. Roelfs pand aan de Dorpsstraat 41 is de enige geweest, waarin anno 2014 de bakkerij-geuren nog te ruiken zijn. Kenmerk van ‘de Echte Bakker-ijen/-s’ …..(Roelf word in het dorpslied niet genoemd om te voorkomen dat er twee Roelf-en achterelkaar in het lied voorkwamen).
-    Roelf Meijer. Drogisterij aan de Dorpsstraat 39.
-    Jan Poet = Jan Wilts, de vader van Jacob (Jackie) Wilts/'Poet'. Was oorspronkelijk puur een stelmakerij. Bij de teloorgang van dat ambacht, stapte zoon Jacob over op ‘Meubelen en Woning-inrichting’. Stond op de plek waar nu appartementencomplex ‘Brinkstee’, Dorpsstraat 34 is.
-    Jan Heikens. Caféhouder in het huidige Eetcafé ‘Gerak’, Dorpsstraat 49.
Zijn kroeg was tevens het vaste thuishonk van de v.v. Onstwedde, de voorloper van de v.v. Onstwedder Boys.
-    Het vroegere voetbalveld lag zo ongeveer achter het huidige pand van ‘Sprinter’ Richard Dijkman Elektro aan de Dorpsstraat 52 en liep schuin omhoog richting de Wessinghuizerweg no. 7. Daar stond vroeger de boerderij van Horlings. (De rondweg bestond toen nog niet). De merkwaardige helling in het speelveld kostte v.v. Onstwedde uiteindelijk de kop. De KNVB trok in de jaren (19)’50 de licentie in, waardoor geen competitiewedstrijden meer konden worden gespeeld.
-    Willem Greven: groenteboer, visboer en bloemenhandel aan de Beukenweg no.2, daar waar nu Bloemenhuis Bennie te vinden is.
-    Rico. Tja, wie nou die Rico wel mag zijn ? Dat wisten we in eerste instantie “gewoon” niet. Maar gelukkig zijn er anno 2014 Onstwedders en oud-Onstwedders die het nodige licht verschaffen. Volgens hen allemaal* is Rico de bijnaam/koosnaam van Rikus de Vries, uitbater/beheerder van 'Het Tehuis' aan de Dorpsstraat no.40.  
- ’n Frico’. Een moeilijke zaak, waarover niemand helderheid kon verschaffen. Bij 'Frico' denk je immers vrijwel direct aan de beroemde slagzin van toen "Niet vergeten......Frico eten'. 'Frico' is dan de merknaam van kaas, het hoofdproduct van de toenmalige Friese (zuivel) Coöperatie. Het is echter niet aannemelijk, dat je naar 'Het Tehuis' ging om een homp kaas te halen. Dan zouden de plaatselijke melkboeren vast en zeker de gordijnen uit het dorpse zalencentrum hebben gesloopt.

Een nachtelijke overdenkingssessie bracht uitkomst. Naar mijn idee is 'n Frico' uit het lied simpelweg een aardige samentrekking is van ''n Frisdrankje van RICO'; of - misschien - een Frico-chocomelkje ..........

Tenslotte valt aan te nemen valt, dat de zinsnede in het refrein “…zat vief joar de mot in …..” slaat op de jaren 1940-’45, de tijd van de 2e Wereldoorlog.

Opm.: Onze dank gaat uit naar Geert Wilts, die naast z’n genealogie-hobby ook een gewaardeerde bron voor deze rubriek is.

* Mevr. Bertha Spaans-Greven en de heren Hiske Boels, Elze Kruiter (Den Helder), Jacob Scheper en Geert Tipker (Haarlem) waren zo attent hun kennis van zaken met ons te delen.


© Klaas Meijer