Afl. 58 - 07-08-2014: EINDE VAN WESTERWOLDS ONSTWEDDE ?

Afl. 58 - 07-08-2014: EINDE VAN WESTERWOLDS ONSTWEDDE ?

Ruim een half jaar geleden schreef ik in deze rubriek (zie 16 jan. 2014) onder het kopje “Onstwedders, let op uw saeck !” een waarschuwend verhaal over de op stapel staande gemeentelijke herindeling in onze regio. In mijn optiek waren de plannen om de gemeenten Stadskanaal + Vlagtwedde + Bellingwedde + Pekela + Veendam samen te voegen onzalig, zeker voor ons eigen dorp Onstwedde.
Sindsdien is er enerzijds veel gebeurd, anderzijds lijkt een stuk onbegrijpelijke onverschilligheid zich van de geest van veel mensen meester te hebben gemaakt. “Ach, wat maakt ’t uit. We zien wel.”
Bellingwedde en Vlagtwedde, die elkaar in de loop van het afgelopen jaar al de liefde hadden verklaard, zijn tot dusverre de enige gemeenten geweest die bij hun politieke besluitvorming om tot één grote(re) Gemeente (Westerwolde) te komen, de burgers daadwerkelijk hebben betrokken. Zij creëerden daarmee de enig juiste basis voor een nieuwe bestuurseenheid. De andere gemeenten, - óók onze eigen Gemeente Stadskanaal ! -, hebben er de voorkeur aan gegeven de hele zaak maar dood te zwijgen. (Dat doet Stadskanaal trouwens al jaaaren). Het thema “gewoon” doorschuiven naar het allerlaatste punt van de agenda en dan maar hopen, dat het door tijdnood helemaal niet meer aan de orde kan komen. (Zoals bijv. bij het bezoek van B. & W. aan Ocrea in november j.l.).

Ik heb me sinds begin dit jaar zorgen gemaakt, dat mag u best weten. Ik maak me nog steeds zorgen. Wat ? In wezen ben ik al een tijdje woest. Woest op de ooit door ons op het politieke pluche gezette politici van provincie en gemeente. Hoe kunnen ze in vredesnaam bij een zo belangrijk onderwerp volledig voorbijgaan aan de mening, het gevoelen van de betrokken burgers ? Hoe halen ze ’t in hun bolle ko…….eh…. hun hoofden om in geen enkel opzicht rekening te houden met bijv. de historische achtergronden van de inwoners van het betrokken gebied ? Hoe oerdom zijn ze om te denken, dat schaalvergroting automatisch leidt tot een betere beheersbaarheid van nieuwe overheidsregels en tot financiële voordelen !
Ergens in de jaren (19)’90 schreef ik in het clubblad van Onstwedder Boys, de “Voltreffer”, over een besmettelijke ziekte die nationaal en internationaal de kop had opgestoken. ‘Fusitis continuo’ noemde ik die ernstige kwaal toen: de ziekte van de voortdurende fusies. “Groter = goedkoper” was kennelijk de slagzin en “Goedkoper = altijd winst” de daaruit voortvloeiende oenen-conclusie.
We hebben ’t sindsdien geweten. Werknemers verloren massaal de binding met hun werk en -gever, scholen werden computergestuurde leerfabrieken, zorginstellingen werden zielloze klok-bedrijven.
En hebt u ooit een berekening of statistiek gezien van de financiële voordelen die bijv. de (afgedwongen !) fusies in het onderwijs hebben opgeleverd ? Welnee, dat is namelijk veeeel beter om maar niet te doen …….
Het Onderzoekscentrum van de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Groninger universiteit heeft vanaf ca. het jaar 2000 op eigen initiatief onderzocht wat het financiële voordeel is, dat herindeling en schaalvergroting oplevert. En wat dacht u ? Dat voordeel bedraagt geen euro, niks, niente, zero, nul ! De rijksoverheid heeft o.a. hierdoor de gedachte dat fusie-gemeenten minstens 100.000 inwoners moeten tellen al losgelaten. Hun bezuinigingsnorm van 1 miljard Euro bleek op drijfzand gebaseerd. Den Haag heeft inmiddels zelfs benadrukt, dat fusies van onderaf moeten ontstaan…… (zie dagblad ‘Trouw’ van 28 juni j.l.).

Maar zo niet in onze provincie Groningen. Daar is ’t namelijk gedeputeerde Bote Wilpstra van D’66 die met vaste, dwingende hand de planning inzake de gemeentelijke herindeling doordramt. ’t Moet vast en zeker een flinke vent zijn, die Wilpstra…..
Wat ik echter totaal niet kan rijmen is, dat hij gedeputeerde is namens D’66. Die D staat toch voor Democraten ? En democraten zijn toch voor ‘de stem van het volk’ ? Hoe kun je dan aan datzelfde volk in je traject van besluitvorming geheel en al voorbijgaan ? Dan is er toch bijv. de mogelijkheid van een officieel referendum ? Dat moet dan toch in jouw D ’66-optiek het ultieme (??) democratische middel zijn ? Bovendien mag je je daarin door Den Haag gesteund weten.
Maar nee, zo niet bij de heer Wilpstra. Hij gunt die zeurders in de Ommelanden alleen nog de beide vakantiemaanden-bij-uitstek, juli en augustus, om hun stem te laten horen. “Want per 1 september is ’t gebeurd, hoor. Dan is mijn geduld definitief op !”

’t Is daarom dat ik, 14 dagen voordat deze rubriek weer van start zou gaan, een oproep doe om mijn zorgen te delen, om op de een of andere manier van u te laten horen.
Wanneer ons dorp evt. buiten Westerwolde zou komen te staan, is daarmee 1200 jaar van onze geschiedenis verloochend. Eeuwenlang heeft Onstwedde in Westerwolde het voortouw genomen in moeilijke situaties en nu zouden we ons als stom vee naar de slachtbank laten leiden ? Enkele honderden jaren hebben met name Onstwedde en Vlagtwedde sterke invloed uitgeoefend op het tot welvaart brengen van de veenkoloniën langs het Stads-kanaal. ’t Betrof immers hun beider aloude markegebied.  En nu zouden deze twee hoekpilaren van Westerwolde bij een willekeurig aantal veenkoloniën worden ondergeschoffeld ? ’t Kan en mag niet waar zijn !

Vader en zoon Hesse uit Ellersinghuizen plaatsten een tijd geleden een bord in hun voortuin.”Onstwedde hoort bij Westerwolde” luidde de overduidelijke tekst (zie foto). Ik weet niet of mijn schrijfsel van januari j.l. hen beïnvoed heeft, maar hun aktie was en is mij uit het hart gegrepen. Evenzeer gaat ’t mij daarom aan het hart, dat het bord in het weekend van 2/3 augustus j.l. door één of meer onbenullen ernstig is beschadigd. Het enige positieve dat ik daaraan heb kunnen/willen ontdekken is, dat er kennelijk toch iets leeft.
Teneinde te voorkomen, dat uw schrijver van deze rubriek hersenspinsels najaagt, tot een soort van Don Quichotte-op-leeftijd is verworden, vraagt hij u te reageren.
Als u mij via het aanklikken van mijn naam onderaan deze aflevering van ‘Zo was ‘t’ per mail antwoord wilt geven op één van de volgende vragen, helpt u daadwerkelijk mee lijn te krijgen in het probleem ‘Gemeentelijke Herindeling’.
Antwoord 1: De Gemeente Stadskanaal gaat samen met Vlagtwedde en Bellingwedde een nieuwe Gemeente Westerwolde-Plus vormen.
Antwoord 2: Onstwedde scheidt zich af van Stadskanaal en vormt samen met de Gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde de nieuwe Gemeente Westerwolde.
Antwoord 3: De plannen van Bote Wilpstra en co. gaan onveranderd door en Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela en Veendam worden samen één Oostgroninger kanjergemeente.
Antwoord 4: De hele kwestie interesseert mij geen zier. “Ze” doen maar.

Mail mij s.v.p. vóór 1 september het antwoord waarvoor u staat (1,2, 3 of 4) met uw naam en adres + het aantal volwassen gezinsleden dat diezelfde (nummer-)mening is toegedaan.
Uw mail ziet er dus bijv. zó uit:”Mogelijkheid 1 – K. Meijer, Jensinghelaan 9– 1 persoon”.
’t Zou daarbij fijn zijn als u ook de mening van bijv. uw ouders/oudere buren, als die een computerloos leven leiden, zou willen doorgeven.  
Een overzicht van de resultaten zal ik doorsturen naar de Stichting Ocrea Onstwedde.

Mag ik u tenslotte veel wijsheid toewensen ?
 
© Klaas - Don Quichotte ? – Meijer