Afl. 57 - 19-06-2014: WIJ LUIDEN DE VAKANTIE IN.

Afl. 57 - 19-06-2014: WIJ LUIDEN DE VAKANTIE IN.

Met de zomerse vakantiedagen in ‘t nabij verschiet,
besloot uw ‘ontstoffer van ’t verleden’, na enig zelfberaad,
dat hij een poosje tot het zalig niets doen overgaat
en iets meer in vrijheid van z’n 65+bestaan geniet.

U hoeft mij echt geen selfies sturen van een ontdaan gemoed
noch twitter- danwel  sms-berichten omtrent uw groot verdriet.
Deren zullen mij dergelijke jammerklachten naamlijk ganslijk niet.
Ik denk dat u uw kostb’re tijd met phone en pad en tab totaal verdoet.

Dat  u ’t dus nu een tijdje zonder ‘Zo was ‘t’ moet redde’,
behoeft u in 't geheel niet op de een of and’re kast te jagen.
Ik durf te hopen dat, als men u daaromtrent zou gaan bevragen,
u vol terechte trots zult zeggen:
   ”Ik ? Ik bin van Westerwol’, ‘k kom oet ONSTWEDDE !”

© Klaas Meijer