Afl. 44 - 18-12-2013: DE ALLERBESTE WENSEN voor KERST- en  
                                          NIEUWJAAR !

Afl. 44 - 18-12-2013: DE ALLERBESTE WENSEN voor KERST- en NIEUWJAAR !

Voorzover wij hebben kunnen nagaan is hij ooit de enige Onstwedder middenstander/MKBer/ZZPer (u kiest maar) geweest, die z’n klanten enkele keren op een speciale Kerst-/Nieuwjaarskaart heeft getracteerd. ’t Was weliswaar een kaart met een zakelijk tintje, maar toch: hij deed ’t en legde er o.i. eer mee in. Daarom gebruiken wij een van zijn kaarten met de blik op de komende Kerstdagen en Oud- & Nieuw.

Misschien had u hem op de foto (uit ca. 1970) al herkend, maar we hebben ’t inderdaad over Wubbo Nomden (* 22-12-1931/+ 1985 en getrouwd met Antje Kaput), indertijd woonachtig aan de Boslaan 38a, later op No. 37.
Wubbo was van het eind van de jaren (19)’50 tot aan het begin van de jaren ‘70 één van de 2 petroleumboeren van Onstwedde. Dat klinkt wat ouderwets (en dat mag), maar ook lichtelijk neerbuigend. En dat laatste is onterecht. Bij Wubbo Nomden kon je namelijk niet alleen terecht voor petroleum, maar ook voor flessengas (zie bovenop de VW-pickup) en voor “Shell haardolie PK”. We leven in de genoemde jaren immers nog in de tijd, waarin zowel turf, kolen, gas en haardolie als brandstof voor de verwarming van de huizen wordt gebruikt en “Nee” verkopen is voor Wubbo geen optie. Misschien kun je daarom zelfs bij hem terecht voor groene zeep en zeeppoeder voor de wasmachine…..
Wubbo’s route blijft niet beperkt tot Onstwedde-dorp. Ook in Smeerling, Holte, Alteveer en Bourtange kun je de Nomden-pickup tegenkomen. In Bourtange moet hij toch regelmatig zijn om z’n gasflessen-voorraad aan te vullen bij groothandelaar Maarten de Vries. De olie komt uit de opslagtanks van Groeneveld & Smook in Winschoten.
De 6 kinderen Nomden leren al op jonge leeftijd de handen uit de mouwen te steken om pa’s bedrijfje soepel te laten lopen. ‘Sluitingstijden’ zijn bijv. bij pa Nomden vrijwel taboe. De klant is koning en er wordt al het mogelijke gedaan om het reclame-motto waarmee Nomden z’n klanten werft, hoe dan ook handen en voeten te geven. “Olie bestellen ? 1310 bellen !”

Zeker als Wubbo Nomden problemen krijgt met een onwillig been is Berend Katuin van de Tuinlaan een uiterst waardevolle hulpkracht. Uiteindelijk wordt de combinatie van omzetverlies door de snelle opkomst van het aardgas en het been-probleem dat verergert, zo groot, dat doorgaan geen optie meer is. In het begin van de jaren (19)’70 stopt “Petreulie Nomden”.
Wubbo blijft nog een aantal jaren aktief, want ‘zalig niks doen’ligt niet in z’n aard. Als bestuurslid van de huurdersvereniging zet hij zich fanatiek in voor de belangen van de huurders. Daarnaast schrijft o.a. regelmatig brieven aan het ministerie van Defensie om voor jongens die ervoor in aanmerking komen, vrijstelling van de dienstplicht te bewerkstelligen.
Wubbo’s nazaten zijn uitgezwermd, zij het dat ze alle zes in de regio wonen danwel daarheen zijn teruggekeerd.

We laten Wubbo Nomden vandaag graag model staan voor onze oprechte wens voor u allemaal :

“GEZEGENDE  KERSTDAGEN  en  een GEZOND, VOORSPOEDIG  NIEUWJAAR !”

We melden ons op 2 januari 2014 weer bij u.

OPM.: Met dank aan dhr. G. van Velzen die de foto zorgvuldig had bewaard en aan mevr. Liesbeth Nomden voor de nuttige informatie.

© Klaas Meijer