12-07 Chr. school Holte

12-07 Chr. school Holte

DE ‘CHRISTELIJKE SCHOOL voor LAGER ONDERWIJS’  op DE HOLTE
Roemden we bij de vorige ansichtkaart de markante bouwtrant van de voormalige Chr.ULO aan de Luringstraat, over de bouwstijl van het schoolgebouw op deze ansicht zijn we niet minder lovend.
Dat deed Holte zelf trouwens ook al niet in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Uit de diepe roerselen van zijn ziel dicht het toenmalige Hoofd der School, meester M. Dijkstra,  :
              “….En aan die weg (=Holte) staat ook een school,
            een bouwwerk als het Capitool.
            Versierd met mooie flinke toren
            moet zij een ieder wel bekoren….”

De stichting van de school is overigens geen gemakkelijke bevalling geweest.  In 1902 zijn er al de eerste plannen voor een eigen lagere school in de Holte. De gemeenteraad van de gemeente Onstwedde veegt het verzoek evenwel vlotjes van tafel. Dat de kinderen een half uurtje tot drie kwartier (enkele reis !) moeten lopen naar Onstwedde of Alteveer  vinden zij absoluut geen probleem.

Evangelist K. Asmus van Alteveer komt de eer toe het initiatief in 1919 weer nieuw leven te hebben ingeblazen. In 1920 kan de nieuwe school feestelijk in gebruik worden genomen. Ook voor het eerste Hoofd, meester H. Haagsma, is gelijk een splinternieuwe woning naast de school gebouwd. Als men op de Holte dingen aanpakt dan gebeurt dat met grote voortvarendheid ! Ozo !

Een zeer bloeiende school (op zeker moment met ruim 120 leerlingen) is het eerste resultaat. In het spoor daarvan volgen de oprichting van o.a. een Evangelisatievereniging (‘Uw koninkrijk kome’), van een meisjes- en een knapenvereniging, een eigen zangvereniging. In 1936 wordt als extra pareltje aan de kroon, naast de school het nieuwe Evangelisatiegebouw = het huidige dorpshuis) ‘Elim’ ingewijd. De inwoners van Holte/ de Streek / Höfte en Wessinghuizen mogen royaal de vruchten plukken van hun doorzettingsvermogen.

Opvallend is ’t dat op vrijwel alle foto’s van schoolfeesten van de Holter school een haast uitgelaten groep mensen te zien is, zowel de ouderen als de schooljeugd. De enthousiaste viering van het 75-jarig bestaan in 1995 onderstreept dat eens te meer.’t Is naar ons idee een duidelijk bewijs van de stelling, dat de school jarenlang het kloppende hart van de Holter leefgemeenschap is geweest.
Helaas maakt een teruglopend kindertal en schaalvergroting in onderwijsland in 2004 een eind aan het voortbestaan van de school. Jammer, erg jammer !

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over ‘De Ark’, zoals de school later heet. Maar zullen we dat een andere keer doen ?

© Klaas Meijer