Afl. 40 - 23-10-2013: FLEUR  IN  DE  DORPSE  STRAETHE

Afl. 40 - 23-10-2013: FLEUR IN DE DORPSE STRAETHE

We kijken vandaag naar de Dorpsstraat ter hoogte van de Roessingh- (links) en de Jabbingelaan (de hoek is rechts juist zichtbaar). 't Is ca. 1975.

Aangezien we alleen maar dames in beeld hebben, kun je je eigenlijk niet voorstellen, dat deze Onstwedder straat in oude tijden ooit ‘s ‘de Heerestraat’ heeft geheten. ‘Heer’ is dan de iets modernere schrijfwijze van ‘heir’ (= leger), de doorgaande straat dus waarlangs het leger zo nodig het snelst kon oprukken naar een volgend dorp. Later werd de naam versimpeld in ‘de Straethe’. De reden voor deze vereenvoudiging moeten we waarschijnlijk zoeken in het feit, dat er hier eigenlijk toch geen andere wegen waren die de benaming ‘straat’ met enig fatsoen konden dragen. Dat waren stuk voor stuk modderige zandpaden.

De dames centraal kwamen me bij het uitkiezen van de foto voor deze aflevering best wel bekend voor, maar namen kon ik er zo 1-2-3 niet aan koppelen. Gelukkig waren er de senioren van de Gereformeerde kerkgemeente uit ons dorp die me tijdens hun bijeenkomst kort geleden, uit de droom hielpen. De struise dame, die brutaalweg vrijwel de hele Dorpsstraat voor zich opeist, is mevr. De Groot-Lutjeboer. “…Van de Esweg….”, zo werd eraan toegevoegd. Het meisje naast haar, dat fiks op de pedalen moet om moeder bij te houden, moet dan haast wel dochter Henriëtte zijn.*

In het oog springend is ook de buitengewoon fraaie, sportieve oldtimer die voor Garage Heikens staat. (Voor de kenners onder de lezers van deze rubriek: 't is een Chevrolet Coupé uit 1931).**
Kennelijk is er wat te vieren, want de vlag hangt uit. Jan Heikens was een groot liefhebber van dit soort auto’s en misschien is hij vandaag wel heel erg blij, dat hij dit gave exemplaar heeft kunnen overnemen van v/h fa. Zuidema & Zoutman uit Oude-Pekela.** Als hij weer ’s ergens een (bejaarde) ‘nieuwe’ beauty had opgeduikeld, werd die na een uitgebreide opknapbeurt meestal vol trots ten toon gesteld in z’n showroom, links vooraan op de foto.'t Is het pand waarin nu onze eigen top-slagerij Hemmen is gevestigd.
In de winkel ernaast, het voormalige ‘Tehuis’ - waarover we ‘t in de vorige aflevering uitgebreid hebben gehad -, is in deze jaren het warenhuis van de fam. Jan Bosscher gevestigd.

Als u goed kijkt, ziet u links, naast het trottoir, op het fietsenrek de naam ‘Hilgenga’ staan. Daar waar nu al weer heel wat jaren Onstweddes enige Warme Bakker John Meinds is gevestigd, zat toen bakker Klaas Hilgenga. O.a. zijn hardbroden waren een begrip in de wijde regio.
Maar eigenlijk vormen de Onstwedder bakkers een verhaal op zichzelf. We hadden er indertijd namelijk nogal een stuk of wat. Behalve Hilgenga waren er o.a.: Van Dam, Ten Have, Nieuwhof, Muntinga en Horlings, Wolgen. Elk had z’n eigen specialiteit en thuisbezorging van het brood was een bijna-vanzelfsprekend-heid. Hoe zoveel bakkers een boterham....eh..... een inkomen hadden in het Onstwedde van 50 jaar geleden, lijkt welhaast een raadsel.
Maarre, als gezegd, zullen we ’t daarover later nog ’s uitgebreid hebben ?

Geniet deze keer maar van dit plaatje van een alleszins aantrekkelijk ogende Dorpsstraat / ‘Straethe’. Hoewel ?
In het centrum van dé winkelstraat van ons dorp mocht ’t naar mijn idee eigenlijk best wel een beetje drukker zijn. Vindt u ook niet ? Als alle middenstanders van toen aan die paar fietsers een boterham.... eh .... met een beetje beleg moeten verdienen, tja dan zal 't geen vetpot .......

Zullen we ’t ook daarover een volgende keer ook ’s wat uitgebreider hebben ?

* De naam van de De Groot-dochter op de foto wist ik niet meer, maarrrrr... mevr. Rikste Niezen-de Groot (2e Barlage) heeft me uit de droom geholpen. Mede namens alle bezoekers van deze rubriek dank ik haar hartelijk voor de snelle reactie. Haar nicht Mina heet nu, - aangepast aan deze tijd -, 'Marion', is getrouwd met Wubbema en woont in Oldenzaal en........ (aanvulling d.d. 1-11-'13) ze moest richting haar Onstwedder nicht toch corrigerend optreden. Zij staat namelijk niet op de foto, maar haar jongere zus Henriëtte.
Marion, endaddegebuddanktsijtdammaggegerustwete ! We gaan in deze rubriek voor de 100 % 'Zo was 't-waarheid'. Ozo !
** Ook dhr. en mevr. A. Lameijer-Heikens (ja inderdaad, dochter van) danken wij hartelijk voor hun bijdrage inz. de oldtimer. 
  
Via het aanklikken van mijn naam hieronder, wordt u van harte uitgenodigd om bijv. middels een e-mailtje evt. interessante, aanvullende info in te sturen..

© Klaas Meijer