09-10-2013: IN  MEMORIAM  :  
HARRY  WUBS,  BEVLOGEN  GESCHIEDSCHRIJVER  van  zijn  GEBOORTEDORP
(* Onstwedde, 24 augustus 1945 - † Winschoten, 4 oktober 2013)

09-10-2013: IN MEMORIAM : HARRY WUBS, BEVLOGEN GESCHIEDSCHRIJVER van zijn GEBOORTEDORP (* Onstwedde, 24 augustus 1945 - † Winschoten, 4 oktober 2013)

De telefoon gaat maandagmiddag. Ik ben net weer thuis na een weekend elders en m’n eerste gedachte is:”Nou moet je toch ophouden ! Ik ben met pensioen, ding !” Chris Kiel aan de lijn. Chris, geboren Onstwedder (uit de Dorpsstraat) en allereerste eindredacteur van de ‘Voltreffer’, het clubblad van Onstwedder Boys. “Heb je gehoord, dat Harry Wubs plotseling is overleden ?” ’t Loopt me ijs- en ijskoud over de rug. Harry er niet meer ? Dat is toch onmogelijk ? Hij is immers afgelopen donderdagmiddag nog uitgebreid bij me op bezoek geweest. En hij was zo fris en fruitig als wat. Op de hem zo eigen manier van spreken, - een beetje ingehouden-enthousiast zou ik ’t willen noemen -, waarbij veelvuldig een genietend glimlachje om z’n mondhoeken speelt, hebben we ’t o.a. gehad over het boek over de rijke geschiedenis van de Hervormde kerk en de – gemeente van Onstwedde, dat hij vrijwel klaar had. “Hai is allennig nog n beetje te dik. Ik mout hom hier en doar nog n beetje inkörten en wat wegstrepen. En as t den oetkomt op zo’n 150 bladzieden, joa den is t kloar.”
Wie kon toen bevroeden, dat Harry z’n leven een dag later klaar was. Acute hartstilstand. Ik kan ’t nog nauwelijks geloven.
Onstwedde is aan Harry Wubs veel dank verschuldigd. Niet alleen over de 40 jaar, dat hij beroepsmatig aktief was op de redacties van ‘De Kanaalstreek’, 'Winschoter Courant' en het ‘Nieuwsblad van het Noorden’/’Dagblad van het Noorden’ en waar hij de liefde voor z’n geboortedorp nooit onder stoelen of banken heeft gestopt. Nee, Harry heeft, nadat hij in 2005 met de vut ging, ook een tweetal heel uitstekende boeken over Onstwedde het licht doen zien. Veel speurwerk in de archieven ging eraan vooraf. “Boerendorp in boerenland” (2007) en “Surrogaat is er genoeg” (2011) geven een doorwrocht en helder beeld van de Onstwedder geschiedenis van 1795-1945, van een schrijver die zich inderdaad z’n hele leven met het dorp waar hij geboren werd en opgroeide, verbonden is blijven voelen.

Harry is niet meer. Onstwedde heeft met hem helaas een zeer gewaardeerde zoon verloren. Wij bidden Jannie en de (klein)kinderen van harte de kracht en de ondersteuning van onze Hemelse Vader toe.

09–10–2013 © Klaas Meijer