11-09-2013:  Slagader van Onstwedde: de Dorpsstraat.

11-09-2013: Slagader van Onstwedde: de Dorpsstraat.

Dat is even andere koek, hè. Als u de huidige situatie vergelijkt met wat u voor u ziet op deze foto (ca. 1960, zie de klinkerbestrating) van de Dorpsstraat ter hoogte van de Karskenslaan ziet, bedoel ik. Onze Dorpsstraat wekt hier haast het idee van een tweebaans autoweg, ook nog  met heel ruim uitgevallen vluchtstroken aan weerszijden. De oude benaming van de Dorpsstraat als ‘Heerestraete’ komt zo trouwens wel in een helderder licht. Die oude naam heeft namelijk niets te maken met de sjiekheid van de aanwonenden, maar met het gebruik dat het leger, ‘het heer’, er eventueel van zou kunnen maken.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat diezelfde Dorpsstraat rond 1900 (en daarvoor) bepaald niet de aanblik bood van een ‘heirbaan’. Hij was toen smal en grotendeels onverhard waardoor de straat veelvuldig in een modderpoel werd herschapen.  

We gaan de situatie die de ansichtkaart weergeeft, ten behoeve van de digitale  geschiedschrijving, iets nader bekijken.
Op de hoek van de Karskenslaan is het voormalige Jeudenhoes al verdwenen. Enkele moderne burgerwoningen zijn er voor in de plaats gekomen. Henk Boels heeft o.a., in het 2e pand van links, een aantal jaren z’n installatiebedrijf. Wanneer de Boels’en verkassen naar het vroegere ‘Tehuis’ (Dorpsstraat 40), vestigt Jan Hids er z’n assurantie-kantoor. De fam. Hids woonde er voordien al naast.
Opvallend is de boerderij van Bessembinders (links), die in deze jaren nog sterk de aanblik vanuit het zuiden van het centrum van de Dorpsstraat bepaalt. Net als bij de vroegere stelmakerij van Hut (Dorpsstraat 11) zien we ook hier, dat men er in vroeger tijden kennelijk niet zo erg mee zat, wanneer een deel van de gevel vrijwel op de openbare weg stond.
Toen de Bessembinders-boerderij werd afgebroken kwam er opnieuw ruimte voor een modernisering van dit stuk Dorpsstraat: een paar woonhuizen, een bibliotheek (nu: ‘Huis en Hof’) en een postkantoor.

Aan de rechterkant zien we (v.r.n.l.) de hoofdenwoning van de vroegere Gereformeerde Lagere School (nu: C1000). Daarnaast de woninginrichtings-zaak van Jacob Wilts (“Jackie Poet”). De hoofdenwoning en de Wilts-winkel/-werkplaats  maakten in de jaren (19)’70/’80 plaats voor de P-plaats bij onze plaatselijke supermarkt en het appartementencomplex ‘Brinkstee’.
Na de lege ruimte die sinds 2010 onze Woldbrink is geworden, ziet u tenslotte rechts in het midden het markante pand van Garage Heikens (“Jan Garage”).

We (ik ook) klagen wel ’s over de achteruitgang van het dorpsbeeld in de tijd na 1945, maar vindt u dat we er bij het zien van deze foto van de slagader van ons dorp echt op achteruit zijn gegaan ?

© Klaas Meijer