28-08-2013: WESSINGHUIZEN,  ROTS  IN  VELE  BRANDINGEN, deel II

28-08-2013: WESSINGHUIZEN, ROTS IN VELE BRANDINGEN, deel II

Even vooraf: (Oude) foto’s van Wessinghuizen zijn er vrijwel niet, vandaar dat we als visueel uitgangspunt voor deze aflevering een foto hebben genomen van de opening van de Engelkensbrug op 5 juni 1957 door de toen nog piepjonge Wuppie Bessembinders.
 
De buurtschap Wessinghuizen wordt voor het eerst zwart op wit genoemd in een verkoopakte uit 1472, als Egge Addinga van de Wedder burcht:”…een huis en hof in de burscapp Wertzinge huze…” koopt van Hans Memens (Meems).
Honderd jaar later komen we meestal de benaming Wersinckhusen tegen.
Even voor het goede begrip:  de buurtschap Höfte, het erve Ter Höfte (betekent: hoeve, hofstede) als u dat mooier vindt, hoorde voorzover bekend altijd tot (de boerschap) Wessinghuizen.

Oorspronkelijk kende Wessinghuizen 5 boerenerfplaatsen, de Höfte had er 3.
Uiteraard hoorde bij die boerenplaatsen een gezamenlijk buitengebied (weide-, heide- en woeste gronden), de marke. Als de boerschap Wessinghuizen dat markegebied in 1876 verdeelt onder de rechthebbende eigenerfde boeren, blijkt ’t te gaan om ca. 243 ha. De waarde in geld van die enorme lap grond bedraagt in die tijd – schrik niet – ruim € 20.000,==……   
De nu nog voorkomende geslachtsnamen, die enkele honderden jaren geleden ook al in Wessinghuizen voorkwamen, zijn Luring en Wilts. In de Höfte waren dat Huls, Wilzing en Karskens. Deze families kunnen bij de markeverdeling in 1876 dan ook de meeste rechten laten gelden.

Van dhr. Berend Wilzing (Karskenslaan) kreeg ik onlangs een historisch-persoonlijke terugblik op “zijn” Wessinghuizen. We maken van zijn gegevens dankbaar gebruik.
In zijn herinnering kende Wessinghuizen zo’n 100 jaar geleden 8 boerderijen. In 1960 werd één ervan afgebroken om plaats te maken voor een bungalow. Op die bungalow (huisno. 15A) prijkt trouwens nog altijd een afbeelding van “En de boer, hij ploegde voort ….”
We lopen de huisnummers aan de Wessinghuizerweg, sinds ca. 1960, beknopt
langs :
Op no. 14 woonde de fam. E. Holtjer. Deze boerderij is afgebroken.
Op no. 15  boerde de fam. Hendrik Bessembinders. De fam. R.H. Wieten (tandarts) heeft het beeldbepalende pand uitgebreid gerestaureerd en woont er inmiddels al vele jaren naar volle tevredenheid.
Op het zopas genoemde huisno. 15A woonde de fam. Harm Dijkmeijer; thans mevr. Walen.
Op no. 16 oefende de fam. A. Luring z’n boerenbedrijf uit. Toen zoon Geert Luring en z’n vrouw er gingen wonen, begonnen ze daar camping ‘De Drie Aa’s’. Inmiddels uitgegroeid tot een plek waar veel rustzoekers hun paradijsje kortere of langere tijd hebben gevonden.
Op no. 17 woonde de fam. Henderikus Bessembinders; nu de fam. J. Wassink.
No. 18 was eigendom van de fam. Hidde Bessembinders; nu van dhr. Harm Bessembinders.
De no.’s 19 en 20 waren eigendom van de fam. Berend Wilzing sr.. Op no. 19 woonde eerder de fam. Jan-Hidde Wilzing; momenteel woont de fam. Aike Wilzing er.
Op no. 20 woonde eerder de fam. Berend Wilzing JHzn. Nu woont de fam. Albert Wubbe (Bert) Wilzing er al weer geruime tijd .
Op Kempkebosweg no. 2 tenslotte boerde de fam. Chris Bessembinders vele jaren. Nu woont daar de heer Jan Willem Kok.

De huizen/geziunnen op Kempkebosweg 2 en Wessinghuizerweg 15 en 19 van het honderden jarenlang vrij geïsoleerd liggende Wessinghuizen, hoorden tot ca. 1950 tot het kerkdorp Wedde.  
In 1956 werd een doorgaande weg van Onstwedde, via Wessinghuizen, naar Veele aangelegd en als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren (19)’70 kwam er aansluitend ook nog een (verharde !) straatweg van Wessinghuizen naar Wedde.

* * * * * *

Mag ik deze aflevering van ‘Zo was ‘t’ afsluiten met een ietwat persoonlijke noot ? Bij het controleren van de gegevens voor het bovenstaande verhaal stuitte ik in de Onstwedder Höfte – je houdt ’t niet voor mogelijk ! – op één van mijn stapelbetovergrootmoeders: Hillegien Geerts Wubs, de oudste dochter van Geert Heijes Wubs, die geboren werd op ’t Swiensdail. Dat ‘Swiensdail’ is de oorsprongsplaats van alle Wubsen. Het boerderijtje lag indertijd tussen de daar nog altijd staande eikenbomengroep, tegenover de huidige P-plaats aan de Eemboerveldweg) in Smeerling…….
Kijk, en zo ben je ineens familie van half Onstwedde …….
Sjongejonge, wat is geschiedenis toch een fantastisch mooie bezigheid !

• Met dank aan mevr. H. Raveling voor een attente correctie.

© Klaas Meijer