17-07-2013: G. Wever sr. Zag 't jaren geleden al scherp

17-07-2013: G. Wever sr. Zag 't jaren geleden al scherp

Als één van de beheerders van het Onstwedder Archief in de Ocrea-Boerderij en als schrijver van deze rubriek is ’t erg fijn, dat je vrij regelmatig door je dorpsgenoten staande wordt gehouden vanwege iets wat met de geschiedenis van ons dorp te maken heeft. Soms zijn ’t gedetailleerde vragen, maar meer dan eens komt er een aanbod om ’s even langs te komen voor “… n stuk of wat oll’ foto’s en kraandeknipsels…”.
Dat zulks tot resultaat heeft, dat ik nu al meer dan 6 jaar bezig ben om m’n bureau leeg te ruimen, neem ik met liefde op de koop toe.
Onlangs kreeg ik op deze manier van dhr. Berend Wilzing een exemplaar van het boekje “Gedichten en Rijmpjes, bewerkt en aangeboden door G. Wever Sr. – Onstwedde E 162” op tafel. Hoogstwaarschijnlijk moeten we het bundeltje dateren in de jaren (19)’30.

We hebben ‘t zeker niet over ‘juweeltjes der vaderlandse poëzie’. Bovendien heeft het merendeel van de gedichtjes een algemeen bijbels-kerkelijke inslag en is niet zo geschikt voor deze rubriek. Toch wil ik u één van de dichtsels uit het Wever-boekje niet onthouden. In de vakantieperiode hebben we immers (ook) de tijd om ’s rustig over dingen na te denken.
 In heel Europa lopen momenteel 5,5 miljoen (!!!) jongeren tot 25 jaar werkloos rond. In Nederland ligt het percentage jeugdwerkloosheid – gelukkig ! - bijna het laagst : op 10,5 % . Maar dat zijn wel ca. 152.000 van onze jongeren !  

Vooral omdat de inhoud van het dichtsel zo’n 80 jaar later actueel is, om aan te geven hoe in tijden van economische crisis en snel oplopende werkloosheid,- met name onder de jeugdigen -, ‘Zo was ‘t’ en ‘Zo is ‘t’ heel dicht bij elkaar kunnen liggen, geef ik u over aan de overpeinzingen van G. Wever Sr.

JONG  HOLLAND  SNAKT  NAAR  WERK.

Jeugd en kracht ontplooit zich graag
Om te werken ook niet graag.
Neen, het werken is hun lust,
Gunt zich geen onnoode rust:
Hollands bloed en Hollands vlijt.
Ook deez’ nare crisistijd
Leent zich niet tot vadsigheid,
Loopt niet graag in ledigheid.
Aan het werk dus frisse jeugd !
Neemt de spa ter hand met vreugd,
Drukt hem stevig naar beneên,
Snijdt de voren een voor een.
Naar de hei dus en de woeste grond,
Aan het werk, gij jeugdverbond !
Kost en woning staan gereed,
Treedt daar henen, zonder leed.
Naar geen tent der ijdelheid is ‘t
Als uw weg daarhenen leidt.
Al wat dient in uw bezoek
Richt zich naar ’t bijbelboek.
Werken is een goede sport,
Eén waar het lichaam sterk van wordt !
Roept het allen tot de jeugd:
Kiest die weg in alle vreugd !!!

Tenslotte:
Om de oproep aan het eind nog ’s extra kracht bij te zetten, plaats ik vandaag een foto* van een groep (merendeels) oude(re) Onstwedders. Hun namen ken ik (lang) niet allemaal, ik weet niet eens wanneer en waar de foto is gemaakt, maar één ding weet ik wel zeker: ze hebben allemaal de economische crisis van de jaren (19)’30 meegemaakt en daar hebben ze zich met – soms heel – hard werken doorheen moeten slaan.
En vindt u dat ze er op hun oude dag als afgeleefde wrakjes uitzien ?

* Met dank aan dhr. Hendrik Wolfs voor het toesturen van de foto. 

© Klaas Meijer

N.B. Wanneer u (veel van) de namen van de geportretteerden op de foto kent, maak dan s.v.p. een briefje waarop u ze rij voor rij (ik tel er 7) en v.l.n.r. benoemt. Geef me dat briefje dan maar een keer als we elkaar tegenkomen in de supermarkt of zo.
Een mailtje sturen mag natuurlijk ook. Als u mijn naam hierboven aanklikt, krijgt u een kant en klare blanco mail-pagina hup-1-2-3 voorgeschoteld.
De dank is bij voorbaat groot, want aan een scherpe groepsfoto zonder namen hebben we in het Onstwedder Archief over 50 jaar (bijna) niks meer.

Update 06 aug. 2013: Fijn, dat we dank zij diverse reacties inmiddels al een hele reeks namen op de foto hebben kunnen invullen. Over enkele weken hopen we een laatste update te kunnen plaatsen, waarop - als 't wil lukken - alle namen zullen vermelden. Ook de datering van de foto is nog niet rond. We weten alleen dat 't een zgn. 'Bejaardenreisje', ergens uit de periode 1960-'65 betreft.
Onze dank gaat uit naar mevr. Chonda Luring-te Velde, mevr. Ali Valstar-Huiting, mevr. S. Wubs-Lutjeboer en de heren Geert-Aike Wubs, J. Everts, Joh. Veldhuis, Jacob Scheper en Hendrik Wolfs voor het vermelden van een groot aantal namen. De families Drent, A.v.d. Laan, J. Kuipers, J. Hids en A. Addens hebben zelfs een top-conferentie belegd om de nog ontbrekende namen te achterhalen. Daarin zijn ze bijna geslaagd: er ontbreken nog 7. 

Hendrik Wolfs plaatste de namen al keurig op de foto en hij zal de toevoegingen binnenkort ook aanbrengen. We zullen daarna de foto herplaatsen en daarvan mededeling doen op de website (bij Mededelingen). 

Alle toevoegingen op een rij - VAN ONDEREN AF :
Rij 1
, no.2= Jan Heikens ("Café") / no.5 ('vrouw Pluuster')=mevr. Johanna Lutjeboer-de Haas; no. 6=gewijzigd !! = mevr. G.Kuiper-Pathuis / no. 7 = gewijzigd !! = Aldert Kuiper.
Rij 2, nr.1 = Bouke Wilts / nr. 2= mevr.Grietje v.d. Heide-Halmingh / no. 3 = mevr. G. Wever-Gelling / no. 10= mevr. Jantje Moorlag;
Rij 3, no. 1 = mevr. R. Buist-Huiting / no.2 = Wubbe Buist / no. 3 = mevr. Zwaantje Huiting-Huiting / rij 3 no. 4 = dhr. Hiske Huiting / rij 3 no. 8 = mevr. Rissina Meems-Alvering / rij 3, helemaal rechts, no. 9 (vóór mevr. Wessels)= gewijzigd!! = mevr. Bruining-Timmer;
Rij 4 no. 1 en 2 (voor 'Pluuster' Lutjeboer)= echtpaar Lamain / no. 5 = mevr. W. Kosse-Lutjeboer / rij 4, helemaal rechts= gewijzigd !! = mevr. Jantje Wessels.
Rij 5, no. 2 (naast H.Lutjeboer)= Albert Johannes, voorm. opzichter bij de Gemeente / daarnaast, op rij 5, nr. 3 = mevr. Bots / no. 8 = mevr. Bouwland-Lukens.

Bij de familie Huiting ('Motgele'), rechts in het midden,  gaat het natuurlijk om dhr. Everwijn Huiting en zijn vrouw Wubbechien Huiting-Frouws.