03-05-2013: Kantine College van “’t Spieck”.

03-05-2013: Kantine College van “’t Spieck”.

Met name door de reactie van Erik Vissering (rechtsachter) op de foto van de examenklassers 1982 (zie afl. 27), voel ik ’t haast als een soort verplichting om uit dezelfde periode als genoemde foto nogmaals een groepsportret van leerlingen van Chr. Mavo “’t Spieck” (de voorloper van het huidige Ubbo Emmius Onstwedde) te plaatsen.

U ziet een groep leerlingen, allemaal 3e / 4e klassers, die met z’n twaalven het zogenaamde Kantine-College vormen.
Tegen het eind van de jaren ’70 had het schoolbestuur voor eigen rekening (!!) een noodgebouw op het plein laten plaatsen. De tijd vereiste immers, dat een school die met de moderne ontwikkelingen in het onderwijs mee wilde gaan, een kantine had. Dat was haast een ‘must’. Ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen, dat het groeiende leerlingental van “’t Spieck” zo’n overblijfruimte ook best wel (dringend) noodzakelijk maakte.
’t Werd een eenvoudige ruimte. Zonder frisdrank- en snoepautomaten en zonder een ‘vette-bek-afdeling’. Nee dat allemaal niet; maar ’t werd wèl vrij snel na de opening een kantine-met-leerlingenzelfbestuur. De leerlingen van de school kozen democratisch de aanvoerders van het kantine-gebeuren: het Kantine-College (KC).
Die leerling-bestuurders regelden de inkoop van alles wat er in de kantine verkocht werd (via een deal met de fam. Kramer van de Spar-supermarkt), het KC bepaalde daarna ook de verkoopprijs en het niveau van de service.
Hoe dat ging ? Meer dan voortreffelijk kan ik u zeggen. Geen enkele school in de verre omtrek kon zich voorstellen, dat je een kantine kon laten runnen door leerlingen. “Dat is toch schreeuwen om rotzooi, ruzie en ellende ? Hoe kom je er in vredesnaam bij om zoiets te doen ?”
In Onstwedde functioneerde ‘t. Wat ? ’t Liep als een tierelier.
Toen er vanuit het KC op enig moment werd gesignaleerd, dat de consumptie van zoetigheid opliep (Van obesitas had toen nog nooit iemand gehoord !), werd fruit in het verkooppakket opgenomen. Fruit, te krijgen tegen een prijs die lager lag dan bij de groenteboer en de supermarkt ! Een deel van de winst op zoet-producten werd ingezet om de prijs van dat fruit te verlagen. Een geweldig idee.
Op enig moment, eind jaren ’80, ging het enthousiasme van de leden van het KC zelfs zó ver, dat ze in een schoolvakantie de kantine, hún kantine, een uitgebreide schoonmaak- en een schilderonderhoudsbeurt gaven…...

In de reactie die ik van Erik Vissering kreeg, - hij werkt inmiddels al meer dan 25 jaar als verpleegkundige in het ‘Refaja’-ziekenhuis en heeft daarnaast een eigen bedrijf dat medische hulp verleent bij evenementen -, komt het KC als eerste herinnering boven. “…..Maar wat ik daar nou precies gedaan heb ……..?”
Ik kan hierop heel kort reageren. Erik, jij en je KC-collega’s hebben al in jullie middelbare schooljaren laten zien, dat je met enthousiasme en inzet schijnbaar onmogelijke zaken werkelijkheid kunt laten worden. Zoiets heeft een onherroepelijk na-ijl-effect. Kijk maar naar jezelf en kijk bijv. naar Gera Veldhuis-Korte (van ons “eigen” Onstwedder Eetcafé Gerak) of Christa Sterenborg-Eck in de Kantinecommissie van Tennisvereniging ‘Uneswido’. “Toptof, man !”
                                                          - - - - - - - - -
Wilt u naar aanleiding van bovenstaande nog een tip ? Een soort ‘moraal van dit verhaal’ ?
Geef aan jeugdigen in de leeftijd van – pakweg – 12 tot 16/17 jaar die veelvuldig schreeuwen om (nog meer) vrijheid die vrijheid. Maarrrrrr…….: Koppel die vrijheid dan meteen aan het dragen van een brok (echte) DOE-verantwoordelijkheid.
In die combinatie zou ’t best ’s zo kunnen zijn dat we met z’n allen, ook anno 2013, stomverbaasd staan over de capaciteiten, de wils- en de daadkracht van onze jeugd ! Het Spieckse KC wás daarvan een voorbeeld, bijv. Jeugdsoos De Boerderij en het Onstwedder Vakantiespel zíjn anno nu daarvan bewijzen.
 
Oh ja. Welke kanjers er op de foto staan moet u nog weten.   
Op de achterste rij staan v.l.n.r: Monika van der Kooy (Vlagtw.), Gera Korte, Janny Schrik (Nw.Pek.), Petra Stadens (Nw.Pek.), Meta Pijper (Nw.Pek.), Ite Teune (Nw.Pek.) en Erik Vissering (Alteveer).
Zittend ervoor: Ria Hilverts, Greet Sterenborg, Trijnie Kruize, Christa Eck en Petra Meijer.

#  Na Pinksteren gaan we in deze rubriek weer over tot Onstwedder straat-plaatjes.

© Klaas Meijer