Afl. 3 - 02-07-2012 : De Chr. Ulo aan de Luringstraat

Afl. 3 - 02-07-2012 : De Chr. Ulo aan de Luringstraat

N.B.: Zoals beloofd, gaan we nog even door met oude schoolfoto’s uit Onstwedde en Holte.

Als u zo’n dikke 50 jaar geleden in de regio Onstwedde/Vlagtwedde/Pekela woonde en inmiddels de leeftijd van 65 jaar begint te naderen, zult u dit gebouw aan de Luringstraat nauwelijks meer herkennen als de vroegere Chr. ULO-school van Onstwedde. Tja, de oud-leerlingen van deze school moeten we anno 2012 voornamelijk zoeken in de categorie  krachtpatsers, de 70 – 100-jarigen. Wat vliegt de tijd !

Het ULO-onderwijs in Onstwedde gaat op 1 mei 1921 van start. Het karakteristieke gebouw op de foto is dan nog niet klaar. Voorlopig moet er les gegeven worden in de vroegere Openbare Lagere School aan de Brink 11, waar nu het Bouwkundig Ontwerpbureau van Bé Wilzing zetelt.
Eind 1921 wordt de nieuwe school betrokken. Drie leslokalen zijn op dat moment ruim voldoende. Ulo-onderwijs is immers nog geen gemeengoed onder de mensen. De 7e en de 8e klas van de Lagere School zijn precies genoeg om 14 jaar te worden en dan kun je aan het werk, geld verdienen. Dat is in veel gezinnen broodnodig, want qua inkomensniveau hebben veel gezinnen ‘t erg magertjes.

Opmerkelijk is ‘t, dat de Onstwedder Christelijke Ulo al vrijwel vanaf de start ook het vertrouwen van ouders uit de regio heeft gekregen. In 1925 komen we op een klassenfoto veel leerlingen tegen uit o.a. Vlagtwedde, Wedde, Vriescheloo, Alteveer en Mussel.
Met name de heren C. Pesman als Hoofd (1921-1941) en J. Groen als leraar geven de nieuwe school een degelijke naam. Links naast de school verrijst een hoofdenwoning: huize Acacia, vanwege de gelijknamige sierbomen met witte bloemtrossen die rondom het huis staan.

Na de 2e Wereldoorlog gaat het met het Ulo-onderwijs crescendo; ook in Onstwedde. Zijn er in 1945 nog zo’n 90 leerlingen, in 1966 zijn dat er al 160. Maar voor dat aantal is de school op de foto te klein geworden. In 1962 is een nieuw schoolgebouw verrezen aan de Boslaan 32, daar waar we nu MFA De Bast vinden.
De oude Chr. Ulo wordt in gebruik genomen door dhr. Hartsuiker, als confectie-atelier. Zijn oude lokatie in het Mieghummeltjesbos had z’n tijd gehad. Maar dat is een ander verhaal.  

© Klaas Meijer