04-04-2013: Bescheiden luidklok met opwekkingsklank

04-04-2013: Bescheiden luidklok met opwekkingsklank

Op het gevaar af, dat de bezoekers van deze rubriek mailtjes gaan sturen met het advies om maar liever redacteur van een of ander kerkblaadje te worden, kom ik vandaag nogmaals met een ‘kerk-verhaal’.

Drie jaar geleden vierde de Gereformeerde kerk in ons dorp z’n 175-jarig bestaansfeest. Deze gemeente behoort daarmee tot de oudste Gereformeerde gemeenten in ons land.
Afgelopen jaar herdacht de Chr. Gereformeerde kerk z’n 100-jarig bestaan.
Omdat ze toen middenin een verbouwing zaten, konden de festiviteiten niet van alle gedachte toeters en bellen worden voorzien, maar dat halen ze vrijdag 5 en zaterdag 6 april a.s. royaal in. Met een jubileumkerkdienst en een Open Dag in hun vernieuwde gebouw. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan dan bijv. ook het (evt. vooraf bestelde) jubileumboek worden afgehaald (zie de banner-advertenties hieronder).

De historische foto’s van de kerk en z’n omgeving moet u maar ’s rustig in dat jubileumboek bekijken en in onze rubriek ‘Blikken in de oude doos’. In het kader van de feestelijke jubileumdag, - waaraan wij van harte onze felicitaties toevoegen -, laten wij het gangbare ‘Zo was ‘t’-karakter van de foto deze keer varen en presenteren u een ‘Zo is ‘t’-foto van de luidklok van de Chr. Geref.kerk van ons dorp. Een kerk die werd gebouwd op de hoek van de Boslaan en de Luringstraat in een tijd, dat het vervolg van diezelfde Luringstraat nog bekend stond als ‘De Hutten’. Dat geeft meteen een heldere indicatie over de mate van materiële rijkdom van de bewoners……
’t Zal u dan ook niet verwonderen, dat de bouw van het eerste kerkgebouw niet meer heeft gekost dan ƒ 3.000 (=€ 1.360). Dat was incl. het ontwerp. Berend Hzn. Schuring (die van de vroegere houtzagerij ‘bie Deursnee’)  uit Nieuwe Pekela tekende voor ontwerp en bouw.

En de foto van de kerkklok ?
U kent allicht het dorpsgrapje, dat de massieve klok in de Juffertoren altijd beiert:”Ik ben de grootste, ik ben de dikste”. Die van de naburige Geref. kerk, iets kleiner van formaat, kleppert daar dan tegenin: “Dat logste, dat logste !” (= Dat lieg je). De wat verder weg staande klok van het Chr.Geref. kerkgebouw, klingelt vervolgens overal doorheen, bescheiden van volume maar op hoge toon en in hoog tempo:”Ik ben d’r ook nog !! Ik ben d’r ook nog !!”

Díe klok hebben we vandaag centraal, als eerbetoon aan de mateloze inzet van heel veel gemeenteleden in de afgelopen 100 jaar. En dan bedoelen we inzet, zowel qua arbeid als qua financiën. Hulde !
Je mag de 40 kg. wegende luidklok van de Chr.Geref.kerk eigenlijk wel de allerallerlaatste kerkklok van de beroemde klokkengieterij van Van Bergen Heiligerlee/ Midwolda noemen. Hij werd daar weliswaar niet meer gegoten, omdat dat bedrijf in 1980 z’n deuren sloot. De gietvorm die metaalgieterij Winteb uit Winschoten in 1982 gebruikte, stamde echter nog uit het bedrijf van de fa. Van Bergen. De eigenaar van Winteb vertelt een krantenverslaggever, dat hij de klok eigenlijk heeft gegoten “….als een soort geintje….. Deze klok zal alleen dienen als luidklok. Wanneer ’t om een carillonklok zou gaan, hadden we ’t echt moeten laten afweten. Wij hebben nl. niet de apparatuur om een klok zuiver op toon af te stellen. Daarbij ging ’t om een cadeautje van één van de architecten die de verbouwing van de kerk uitvoerden aan de kerkgemeente en de prijs mocht eigenlijk niet boven de ƒ 1.000 liggen. Van dat bedrag is alleen al ƒ 320 nodig voor het brons …..”

Weet u wat nou ontzettend mooi zou zijn ?
Als de drie Onstwedder kerkklokken, met elk hun eigen toonvariatie, over 4½ jaar, op de 31e oktober 2017, tegelijk en uitbundig het volgende jubileum zouden inluiden.
Als we na de jubilea in 2010 (Geref.) en 2012 (Chr.Geref.) in 2017 in eendrachtige verbondenheid gezamenlijk het jubileum van alle drie onze protestantse kerken zouden kunnen vieren: 500 jaar Kerkhervorming.

© Klaas Meijer