Afl. 184 – 09-01-2024: EEN KORF VOL HERINNERINGEN

Afl. 184 – 09-01-2024: EEN KORF VOL HERINNERINGEN

Op sportgebied doet Onstwedde ’t momenteel best wel goed. Het in 2023 gepromoveerde 1e team van ‘Onstwedder Boys’ draait hartstikke lekker mee in de 3e klasse C van het KNVB-Zaterdagvoetbal, met name de dames van onze volleybalclub VCO’72 presteren als de welbekende tierelier, de Driesporen-ruiters halen regelmatig de kranten met de organisatie van wéér een ontzettend leuk sportief evenement, de hardlopers van HLC zijn goeie en graag geziene gasten op tal van ‘Lopen’ in de regio, en onze ‘Vlasmeer’-groep zorgt er toch maar weer voor dat ons zwembad voor enthousiaste waterratten een plek blijft waar het heerlijk vertoeven is.

Ik noem zo maar een paar voorbeelden. Uiteraard doe ik dat zonder de sportieve prestaties van onze andere sportverenigingen tekort te willen doen. Want alleen met elkaar houden we ons toch maar “kleine dorp” prima in beweging.

Merkwaardigerwijs precies op  de dag waarop het eerste elftal van onze ‘Onstwedder Boys’ in de competitie van die 3e klasse C z’n grootste overwinning ooit binnensleepte (11 – 0 !!!), kreeg ik een soort ‘Zo was ‘t’-visioen van een andere Onstwedder sportclub uit oude tijden. Misschien heb ik in de titel van deze aflevering al een beetje té duidelijk gezinspeeld op de sport die ik bedoel. Ik heb ’t namelijk over O.K.C., de Onstwedder Korfbal Club.
Met name door de gedrevenheid van de familie Sieb Kiestra (Hebt u ook nog herinneringen aan hem ?) kreeg deze, toen voor Onstwedde nieuwe tak van sport, gestalte. Maar ook de namen van Jan en Alie Wubs, Hemmo en Jan Wessels en Peter en Jacob van Velzen mogen met ere genoemd worden uit de beginjaren. Ze konden trouwens ook gemakkelijk overleg voeren, want ze woonden vlak bij elkaar aan de Jabbingelaan.

De korfbalclub werd opgericht op 25 juni 1976, aan de vooravond van de Asser T.T.
Onstwedde had in die tijd naast de voetbalclub (* 1963), een volleybalvereniging (VCO, *  1972), een Ponyclub en een florerende gymnastiekvereniging (CGVO, * 17 jan. 1936).
Al die verenigingen boden behalve aan hun mannelijke leden ook sportieve mogelijkheden aan vrouwen en meisjes. ‘Onstwedder Boys’ had bijv. in de (19)‘70er jaren een in hun competitie behoorlijk goed presterend damesteam.

Toch was er met name op het gebied van gemengd sporten eigenlijk een leegte. Het was gelukkig niet meer zo als aan het eind van de jaren (19)’50 toen het bestuur van de V.O.-school in Stadskanaal die ik toentertijd bezocht, een geheel nieuwe regel wilde doorvoeren : de jongens moesten in het vervolg elastiek in de pijpen van hun gymbroeken hebben !
Bij het wisselen van de les in het gymlokaal kon ’t namelijk wel gebeuren, dat de volgende klas (en dat kon een groep meisjes zijn !) in de deuropening stond te wachten tot de nog gymmende jongensgroep eindelijk ’s klaar was. En het schoolbestuur was van mening, dat ’t toch niet zo kon zijn dat die meiden de jongens die nog aan de ringen hingen bij de broekspijpen in konden kijken ……….
Heftig verzet van vrijwel alle leerlingen + hun leraren zorgde ervoor dat het nieuwe gebod geen doorgang vond. (De initiatiefnemer in het schoolbestuur – zo bleek later – had trouwens een kledingzaak ……..)

Nou, hoewel z’n bewoners wel de naam hadden ietwat – laat ik ’t maar noemen – ‘preuts’ te zijn, is’t bij mijn weten in Onstwedde nooit zó gek geweest. Gelukkig maar.
Korfbal is een sport waarbij – standaard – met gemengde teams wordt gespeeld. De nieuwbakken korfbalclub O.K.C. creëerde daarmee dan ook een welkome aanvulling op het lopende sportgebeuren in ons dorp.

Dat bleek wel toen de leden in rap tempo toestroomden en er zowel in de competitie als in de recreatieve hoek met heel veel zichtbaar plezier werd gekorfbald. Ook de basisscholen werden meegesleept in de euforie en er werd met veel succes een jaarlijks School-Korfbaltoernooi georganiseerd. En dan praat ik nog niet eens over de Straten-Korfbal-Toernooien !
Het gemeentelijk terrein tussen de Kampweg en de Jabbingelaan werd zo een gebiedje waar ’t in het weekend (wedstrijden) en door-de-week (training) veelal heel gezellig tekeer ging.
Een eigen kantine verrees zelfs.
In mijn herinnering werd daar nooit alcoholische drank geschonken. Helemaal zeker ben ik daarvan niet, maar 't zou mogelijk o.a. vanwege het spelen met gemengde teams kunnen zijn geweest. Toen ik een oude groepsfoto voor het Onstwedder Historisch Archief kreeg toegespeeld (zie de voetnoot), werd ik echter in die (vage) alcoholvrije herinnering bevestigd. Volgens de foto-brenger, voormalig jong O.K.C.-lid, noemden hij en z’n ploeggenoten hun korfbalclub namelijk : “Ons Kratje Chocomel”.

Tja …… en toch ……..
Toen de familie Kiestra naar Friesland verhuisde en de al eerde genoemde fam. Jan Wubs onvoldoende bij machte bleek om het tij van een sterk afnemend ledental te keren, ging O.K.C. ter ziele. Helaas ter ziele.
De O.K.C.-kantine verdween, het veld verwilderde en de Gemeente Stadskanaal liet het terrein een gedaanteverwisseling ondergaan. We kennen ’t nu al jarenlang als ‘De Kamp-vennen’.
Mocht u daar tijdens een wandeling dus plotseling op een flesje Chocomel stuiten, dan weet u nou hoe die daar gekomen is……….

N.B. 1.) Met veel dank aan de nazaten van mevr. Deddy Hilgenga-Wind, en dan met name zoon Klaas-Dirk Hilgenga, die zorgden dat het zorgvuldig bijgehouden knipsel-archief van moeder bij het Onstwedder Historisch Archief terechtkwam.
2.) Op de foto van het Straten-Kampioensteam 1979 herkende ik vlotjes Roelf Hilgenga (achterste rij op no. 3), Eerko Fissering (id. op no. 5) en op de voorste rij Fennie Wakker (no. 6 van links). Bij veel anderen sloeg de twijfel genadeloos toe.
Voor de volledigheid van de foto-opslag zou ’t heel mooi zijn om de namen van alle op de foto geportretteerde korfballers te vermelden. Kunt u helpen ?Graag !!!
Via m’n e-mail-adres hieronder ben ik vlot bereikbaar.
De gevraagde hulp kwam snel, heel snel. Hoewel op dit moment nog niet geheel volledig.
Op de foto ziet u, steeds van links naar rechts bekeken:
Achterste rij: 1.) Henk Rijks; 2.) Adri Timpener; 3.) Roelf Hilgenga; 4.) Pieter Roelfsema; 5.) Eerko Fissering; 6.) Henk Huiting (Hzn.); 7.) ??????? 8.) sportwethouder van de Gemeente Stadskanaal : dhr. Melis Bloemsma.
Knielend op de voorste rij : 1.) (ws.)Els Holtjer; 2.) mevr. Alie Huls-Visser; 3.) Marlies Leffers; 4.) Sjolanda Huls; 5.) Rieta van der Laan; 6.) Fennie Wakker; 7.) Henny Kuipers; 8.) Antje Halmingh ???

Sommige van de genoemde namen zijn nog voorzien van een paar vraagtekens, omdat de juistheid ervan niet voor 100 % zeker is. Als u die zekerheid wél hebt, graag een aanvullende reactie.
Tot dusverre worden in elk geval hartelijk bedankt voor hun aanvullende info : Fennie Wakker, Leo & Ria Ellerman, Gea Nijboer-Greven, Bertha Spaans-Greven, Harma Huiting, Truus Scheper-Huiting, Chonda Luring-te Velde, Henk Huls en Harry Fennema.

© Klaas Meijer (k.meijer@onstwedde.info)