AFL. 182 – 04-08-2023 : GRONINGEN / HET  NOORDEN  NOG  STEEDS  EEN  KOLONIE  ???

AFL. 182 – 04-08-2023 : GRONINGEN / HET NOORDEN NOG STEEDS EEN KOLONIE ???

Eigenlijk drong ’t pas de afgelopen week echt tot me door : al die plaatsen rondom Onstwedde/Westerwolde heten nog altijd ‘veenkoloniën’. Voor een deel betreft ’t hier ook nog plaatsen die ooit bij het Onstwedder/ Westerwolder marke- (= buiten)-gebied hebben gehoord. O.a. Musselkanaal, Stadskanaal, Vledderveen, Alteveer. Volgens onze Onstwedder voorvaderen behoorde trouwens de zeggenschap over het hele gebied ten oosten van de Pekel Aa Onstwedde toe. Wat ? Onze dorpsgenoten van weleer hebben zelfs ooit beweerd, dat de Wildervankster Margaretha Hardenberg-kerk (* midden 17e eeuw) op Onstwedder grond stond. De zgn. Barkela-Zwet gaf later (1723) de officiële grens aan en daarna was ’t met het buren-gekibbel grotendeels gedaan. Maar toen ………..

Vanaf ca. 1600 komt turf als ideale brandstof opnieuw in beeld. Opnieuw, want zefs bij de oude Romeinen was turf al vóór het begin van onze jaartelling een gewaardeerd verwarmingsmiddel. Die turfwinning begon in de Pekela’s door Feiko Clock. Toen die ’t door de diverse noodzakelijke investeringen financieel wat moeilijk kreeg, ging de Stad Groningen zich ermee bemoeien. De Stad won, ondanks het beroep dat Feiko o.a. deed op Oranje-stadhouder Frederik Hendrik. Maar die wilde zich er niet mee bemoeien …..
Zo’n heersende klasse als in de Stad Groningen (anno 2023 zouden we ze waarschijnlijk ‘oligarchen’ noemen) rook winst, geld en nog meer macht dan ze al hadden. In 1478 hadden ze vanuit diezelfde optiek immers ook bijv. de Wedder Burcht veroverd. Om de handelsroute naar het Duitse Ems-/Münsterland “veilig te stellen”. Lees maar : te beheersen en zo dikke(re) winsten binnen te harken.
 
Turf werd in het verdere verloop van de geschiedenis steeds waardevoller. Eerst met name in het westen van Nederland, maar later ook in de ons omringende buitenlanden.
De Stad Groningen en in hun spoor de Rijksoverheid voeren er zéér wel bij. De benaming veenkoloniën ontstond als resultaat van een politiek van kolonialisme, en dat van de ergste soort. Kolonialisme : een systeem van heerschappij door de ene groep over de andere, waarbij die ene groep als het ware de lotsbestemming van de andere vorm geeft.

Wat er toen hieraan / hiertegen werd gedaan ? Niks, helemaal niks. De mensen hier waren kennelijk al tevreden met de landbouw(dal)grond die het afgegraven veen opleverde en de machthebbers in Den Haag en de oligarchen in de rijke stadsgebieden in hun spoor, hebben ’t er eeuwenlang erg goed mee gehad. Dat armoede, achterstand in de ontwikkeling door o.a. gebrek aan onderwijs, ziekten, in die Verweggistanse veenkoloniën aan de orde van de dag waren, was voor hen daarbij totaal onbelangrijk. ’t Leek in niet geringe mate op de manier waarop tegen slaven werd aangekeken, slaven in de overzeese koloniën …….

In de 20e eeuw, - nog maar kort geleden eigenlijk -, bleek bij herhaling dat geldelijk gewin voor onze volksvertegenwoordigers en hun “vriendjes” nog steeds de belangrijkste drijfveer was in hun zucht naar (nog meer) macht. Zulks in weerwil van de na W.O.-II sowieso al sterk gegroeide welvaart, met name voor de (financieel) rijken ……...
U zoekt een paar voorbeelden ?
a.) Miljarden kuubs gas worden vanaf begin jaren (19)’60 uit de velden rond Slochteren gewonnen. Dit ondanks de wetenschappelijk onderbouwde waarschuwingen over de gevaren van die winning; vanaf het begin ! In 1986 was de eerste aardbeving een feit.
b.) Vele duizenden tonnen zout worden in het gebied rondom Winschoten gewonnen.
Ondanks de waarschuwingen die ook hier gegeven worden en de verwijzing naar de veelzeggende naam ‘Winschoter Tranendal’ is deze winstgevende aktiviteit nog steeds niet voorbij. Vraag maar aan de mensen in Tripscompagnie.
c.) In de zoutkoepels bij Onstwedde mag in 1976 het zout dan weliswaar blijven zitten, maar dat is puur met het oog op de unieke geschiktheid van die koepels om hoog-radioactief atoomafval in op te slaan. Atoomafval dat na enkele duizenden jaren (!!) nog altijd de helft van het originele stralingsgevaar in zich zou dragen ………...
Eind februari 1987 melden de kranten, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (??????) en Milieu (RIVM) heeft uitgevogeld, dat diezelfde zoutkoepel (en óók bijv. die in Winschoten, Bourtange, Zuidwending en Gasselte) uitermate geschikt zijn voor de opslag van niet-verwerkbaar chemisch afval. Gelukkig is (ook) van deze neo-koloniale idioterie niks terecht gekomen.
d.) Zo’n 6.000 ha. van Westerwolde zou begin jaren (19)’70 volgens het zgn. ‘Plan Kikkert’ moeten worden herschapen tot Neêrlands grootste militaire oefenterrein.
e.) Als het Navo-depot in Ter Apel ophoudt te bestaan, is dat als vanzelfsprekend dé plek om een AZC (AsielZoekersCentrum) te vestigen. Dé plek waar alle vluchtelingen die Nederland binnenkomen zich moeten melden en waar ze vaak langere tijd moeten blijven wegens gebrek aan opvangplekken elders.
f.) Aardgasopslag door de Gasunie bij Zuidwending (Veendam).
g.) Goedkeuring voor een kolencentrale bij de Eemshaven.
h.) Dreiging dat één van de 2 anno noodzakelijke kerncentrales ook bij diezelfde Eemshaven komt ????????

Eind 2022 biedt premier Rutte excuses aan richting de voormalige Nederlandse koloniën.
Koning Willem-Alexander onderstreept dat in juli 2023 nog eens in een toespraak n.a.v. de Nationale Herdenking van het Slavernijverleden van de mensen in diezelfde koloniën.
Toegegeven wordt o.a. dat de Nederlandse regeringen regelmatig geen al te fraaie rol hebben vervuld in hun houding t.o.v. de koloniën en de mensen daar.

Hebt u echter daarna ook maar iets van een verontschuldiging gehoord over de rol van diezelfde regeringen ten aanzien van de Groninger (veen)koloniën ?????? En dat de mensen daar regel-matig zijn beschouwd als een soort gewillige, nuttige slaven ?????
En dat de manier waarop anno 2023 met de bewoners van de provincie Groningen / van het noorden van ons land wordt omgegaan (incl. de afhandeling van hun bevingsschades) nog steeds veel lijkt op de schandalige manier waarop de afgelopen 4 eeuwen met hen is omgegaan !

Op 22 november a.s. mogen we onze stem uitbrengen. Een belangrijke mogelijkheid om ‘de Haagse politiek’ duidelijk te maken, dat wij hun manier van omgaan met Nederlandse burgers in het Noorden, waarvan 4 eeuwen lang misbruik is gemaakt,  niet langer pikken. Stem met een rechte rug, een rug die overtuiging uitstraalt !!!!!!                          

© Klaas Meijer