Afl. 173 – 30-06-2022 : GOUDEN  JUBILEUM  JEUGDSOOS  ‘DE  BOERDERIJ’  - JSDB

Afl. 173 – 30-06-2022 : GOUDEN JUBILEUM JEUGDSOOS ‘DE BOERDERIJ’ - JSDB

In 1972 was ik al te oud om de start van onze Onstwedder Jeugdsoos aktief mee te maken. Kun je nagaan op welk leeftijdsniveau ik 50 jaar later zit ……..
Vijftig jaar later ? Inderdaad, de – heel bescheiden – start van de Jeugdsoos was in 1972 !
Een ontzettend hartelijke felicitatie aan bestuur en vrijwilligers van de JSDB zijn bij dezen aan hen overgebracht. En ik durf er gerust aan toe te voegen, dat die gelukwensen van vrijwel de hele Onstwedder bevolking komen. Om ‘t over de mensen – oudere en jongere –  uit de omliggende dorpen nog niets eens te hebben !!
Onze Jeugdsoos mag namelijk niet alleen z’n gouden jubileum vieren, maar mag evenzeer terugkijken op een gouden verleden. Vijftig jaar waarin een grote schare aan (jeugdige) vrijwilligers een onvoorstelbare reeks aan blijmakende zaterdagavonden voor een grote schare aan (jeugdige) bezoekers heeft mogelijk gemaakt. Daarbij hebben bestuur en andere vrijwilligers er zelf ook veel plezier aan beleefd. De foto (anno 2017) bij de deze aflevering, met louter blij kijkende bestuursleden, moge daarvoor het bewijs leveren.

Een groot compliment komt in dezen ook toe aan de heren Henk Boels, Jan Bosscher en Eltjo Lutjeboer. Zij kochten voor eigen rekening een toen onbewoonbaar verklaarde woning aan de Dorpsstraat 93 met als bedoeling daar een jeugdsoos te creëren. Even goed begrijpen: we hebben ’t over 3 Onstwedder mannen die in 1972 tussen de 42 en 56 jaar oud waren !!!
Dorpsbelangenstichting Ocrea zag al rap, dat hier een kans lag om in het eigen dorp aan de Onstwedder jeugdigen een nieuwe mogelijkheid tot ontmoeting en vertier in het weekend te bieden. Stichting Ocrea nam het koopcontract van de 3 initiatiefnemers over.
Dat de jeugd zelf ook geïnteresseerd was, bleek al snel. Ik herinner me nog, dat hun eerste vergaderingetjes – noodgedwongen – werden gehouden in een van de bedstee-ruimtes In de voorkamer…….. Maar er ontstonden ook plannen, reële plannen.
De eerste jeugdsoos-bijeenkomsten op zaterdagavond vonden trouwens ook bepaald niet in een luxueuze entourage plaats : in de stalruimtes van wat eerder een boerderij was geweest …….. Zo, nou hoeft niemand zich meer af te vragen waar de naam ‘De Boerderij’ vandaan komt.
Onder de (volwassen) dorpsbevolking waren er aanvankelijk wat bedenkingen tegen een jeugdhonk in eigen dorp. Hoewel geruchten over dubieuze zaken, die in die tijd in veel-bezochte uitgaansgelegenheden in Wedderveer, Vlagtwedde en zelfs Nieuw-Weerdinge voorkwamen aan niemand onbekend zouden moeten zijn, heerste er toch een beetje de idee “Zo laank as t nait in ons aigen dörp is......” 
Wegkijken heet dat anno 2022.
Via de Gemeente Stadskanaal werd Onstwedde zelfs de mogelijkheid geboden om een eigen jeugdwerker te benoemen. Ook de kerkelijke jeugdverenigingen zouden daarvan gebruik mogen maken. Bovengenoemde ‘wegkijk’-mentaliteit leidde tijdens een vergadering in de Ocrea-boerderij echter tot onenigheid tussen enkele aanwezige kerkenraadsleden, met als resultaat dat Ocrea het aantrekken van de beroepskracht afblies.

Ondertussen bloeide de Jeugdsoos door de inzet van het eigen soos-bestuur + een heel arsenaal aan vrijwilligers (die in 1991 zelfs de hele Ocrea-boerderij van binnen en van buiten een grote verbouw- en onderhoudsbeurt lieten ondergaan !!!) in snel tempo op. De “Ocrea-paraplu” zorgde daarbij voor – laten we zeggen – “droge koppen”, ook bij “slecht weer”.
De Jeugdsoos-vrijwilligers uit de jaren (19)’80 en ’90 die ik de afgelopen tijd sprak zijn nog steeds vol lof over de fijne periode die ze in en met ‘De Boerderij’ mochten beleven. En ook hoorde ik meerdere keren, dat “…. we er ook veel, heel veel geleerd hebben !”
Zonder de andere vrijwilligers tekort te doen licht ik er hierbij tenslotte één als voorbeeld uit. Peter (H.) de Vries is de jongste zoon van de vroegere Onstwedder veearts Pier de Vries. Een aantal jaren was hij een enthousiaste en door z’n muziekkeuze + verbindende teksten graag gehoorde dj in JSDB. En wat doet Peter (H.)de Vries anno 2022, denkt u ?
Als je zijn naam Googelt lees je: “…..zendermanager NPO Radio 2 & Radio 5……”
Natuurlijk is hij dat niet alleen door z’n dj-vrijwilligerswerk in de jeugdsoos geworden. Maar een bijdrage aan zijn ontwikkeling heeft die jeugdsoos-periode zeker geleverd. Niet zo maar bezocht hij kort geleden oud-JSDB-voorzitter Albert Meijer nog ’s ff ……

Zullen we JSDB daarom maar van harte toewensen, dat ze de stormen van de moderne tijd ook de komende 50 jaar zal doorstaan ? En dat de jeugd-bezoekers zich zullen (blijven) realiseren, dat ze via zo’n soos in eigen dorp/regio een stukje lading mee kunnen krijgen, waaraan ze de rest van leven nog veel plezier zullen kunnen beleven.

© Klaas Meijer