Afl. 165 – 15-10-2021 : “BLIJVEN  ONSTWEDDERS  B.O.B.’s  ?”

Afl. 165 – 15-10-2021 : “BLIJVEN ONSTWEDDERS B.O.B.’s ?”

In de laatst geplaatste aflevering van wat je het broertje van deze rubriek zou kunnen noemen: ‘Taikens & Toal’, heb ik nogal de loftrompet gestoken over de levensinstelling van de Onstwedders/ de Westerwolders in de voorbije eeuwen. Als u me een beetje kent, weet u dat ik dat van binnenuit heb geschreven. Vanaf het moment dat ik Onstwedder werd (in 1967) ontwikkelde zich bij mij een gevoel van trots, dat ons gezin tot de Westerwolders mocht behoren. De ontdekking dat Onstwedde vanaf de start – anno 800/900 – jarenlang de aanvoerder mocht zijn in de ontwikkeling van het nieuwe Westerwolde, versterkte dat gevoel alleen maar.
’t Was dan ook erg fijn om 10 september j.l. in het ‘Dagblad van het Noorden’ een kop te mogen ontdekken met de tekst “Onstwedde is bakermat”. Het artikel geeft aan dat historici van de Groninger universiteit, in het kader van de deze maand uit te komen ‘Landschapsbiografie Westerwolde’,  wetenschappelijk hebben aangetoond, dat Onstwedde aan de basis van Westerwolde stond. Ik schreef dat in 1977 al in het herdenkingsboek ‘Uneswido in Westerwalde’, maar was te weinig wetenschapper om dat ook gedegen te kunnen bewijzen.   

Aan het eind van bovengenoemde aflevering van ‘Taikens & Toal’ riep ik de lezers van die rubriek min of meer op om, in het spoor van de Onstwedders van weleer, te laten zien dat we anno 2021 nog altijd de kracht bezitten om de oud-Westerwoldse waarden in ere te houden en waar nodig te te verdedigen. In een variatie op de ‘bewust onbeschonken bestuurder’ van de auto na een feestje, kwam ik tot de oproep aan de Onstwedders / de Westerwolders om anno 2021 een ‘B.O.B.’ te willen zijn : een Burger Op de Bres !
(Als het woord ‘bres’ bij u geen lampje doet oplichten: een bres is een opening in een veilig geachte verdedingsmuur. Als je zo’n bres niet dicht / verdedigt, is ’t met de vrijheid gebeurd. Wil je dat voorkomen, dan moet je dus ‘in/op de bres springen’).

Er gaat in deze tijd immers zo gigantisch veel mis, dat je er haast bang van zou worden.
De hoofdoorzaak ligt echter in het (simpele ?) feit, dat we foute ontwikkelingen niet gelijk in het beginstadium een halt toe roepen. Of ’t nou in eigen land gaat om de huidige bestuurscultuur + bijbehorende bureaucratische idioterie, de fopspeen die onze rijksoverheid 'participatie-samenleving' noemde, de sterk afnemende veiligheid op straat, de jeugdzorg-ellende, de superstroperige afhandeling van de Groningse aardbevingsschade, of - wereldwijd - om klimaatverandering, de explosieve toename van dictaturen, van corruptie, zelfs van oorlogsdreiging. En waar we vroeger nog tegen een narcistische egotripper konden zeggen “Och, sodemieter toch op. Loop naar de maan !”, zijn miljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos nu zelfs bezig om vakantiereisjes per raket naar de maan te organiseren........  
Laten we dat allemaal uit gemakzucht gebeuren ?
Welaan, als dat het geval is, dan wordt ’t de hoogste tijd dat wij als Onstwedders / Westerwolders de bressen van onze (schijn ?)-democratische samenleving beklimmen en die negatieve ontwikkelingslijnen een halt toeroepen. Daarbij mogen we gerust dicht bij huis beginnen. Hoewel onze gemeenteraden (die van Westerwolde en Stadskanaal) ’t beslist niet zo beroerd doen, mogen we bijv. bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. best een duidelijk signaal afgeven. En dan bedoel ik absoluut niet, dat uw stem naar een inhoudsloze brulpartij als PVV of FvD moet gaan…….

Nadenkend over deze ietwat politiek getinte aflevering viel mijn oog op een foto in dagblad ‘De Telegraaf’ van twee weken geleden.  ’t Leek wel alsof een oog uit het heelal / uit de hemel naar de aarde keek …….
In werkelijkheid gaat ’t om de zgn. Helixnevel, de mistige restanten van een ster die zo’n 10.000 jaar geleden explodeerde. Rond middernacht was ie met een goeie verrekijker in het zuiden te zien. De veelzeggende bijnaam van die nevel kunt vast al raden : ‘het Oog van God’ …..
We kunnen er een vingerwijzing in zien, een indringende oproep om ons niet alleen te realiseren dat
’t hoognodig tijd wordt om hoog-urgente zaken aan te pakken, maar dat ook te DOEN !
Plat gezegd: laat ’t s.v.p. niet gebeuren, dat deze rubriek binnenkort moet gaan heten “Zo, dat was ‘t” …..

© Klaas Meijer (k.meijer@onstwedde.info)