27-12-2012: Op de grens van een nieuw jaar, 50 jaar later.

27-12-2012: Op de grens van een nieuw jaar, 50 jaar later.

Op zoek naar een passende, afsluitende bijdrage 2012 voor deze rubriek stuit ik in een van de vele mappen, die het Onstwedder Archief in de Ocrea-boerderij en mijn privé-archief rijk is, op een pagina van de ‘Winschoter Courant’ van 31 december 1962. ’t Betreft de Nieuwjaarswensen van een grote groep Onstwedder middenstanders van toen. “Ach, dat is best wel aardig”, denk ik. “Precies 50 jaar geleden en ook op grens van een nieuw jaar.”
Hopelijk voelt u een beetje met me mee.

Als bijpassende foto vond ik een ansichtkaart uit diezelfde beginjaren(19)’60 van de Luringstraat. “Een waar lustoord voor winkelend Onstwedde”, zo vermeldde de verzamelaar er indertijd bij.
Helemaal rechts op de hoek met de Dorpsstraat (op de foto niet zichtbaar) is de herenkapperssalon van Nico Langerhuizen. Daarnaast de galanteriewinkel van Jan Bosscher. Vervolgens, naast het woonhuis van Wubbe Prins (sr.!), de kruidenierszaak van Gerrit Bouland; later Kuipers. Steken we de Beukenweg over dan komen we bij Willem Meijer, de schoenmaker. Alleen deze winkel heeft hier de voorbije 50 jaar overleefd. We kennen ‘m nog als “Meijer’s Modeschoenen”, nu van de familie K. Nuus.
Tegenover, aan de linkerkant, kun je terecht voor karbonades en aanverwant: de slagerij van – hoe passend kan je naam zijn ! – Jan Slagter.
Op de hoek de garage van Roskamp. Verderop, op deze foto niet zichtbaar, vinden we rond 1962: bakker Wolgen, schilderszaak Lantinga, M.J. Wijbrands Manufacturen & Woninginrichting, Haarden en Kachelbedrijf H. Wubs en de galanteriewinkel annex Caltex Petroleumhandel van Jan Wilts. Alleen Wijbrands Mode, - nu van dhr. Kruizinga -, heeft aan deze kant van de Luringstraat de storm van de tijd doorstaan. Samengevat: van de 11 bedrijven van toen zijn er nu nog slechts 2 over…… Gelukkig hebben die twee een stevige regionale uitstraling verworven.

Wanneer ik de grootte van de advertenties met Nieuwjaarswensen van toen bekijk en die vergelijk met de kleurrijke foto-advertenties van Onstwedder middenstandszaken uit onze streekbladen van de afgelopen week, moet ik vaststellen dat “ons niet meer zo zuneg bent” als in 1962. Verreweg de meeste wensen voor “… een voorspoedig en gezegend nieuwjaar voor familie, vrienden en begunstigers …” zijn namelijk slechts 1-koloms met een hoogte van ca. 15 mm….. Een koopje !
Alleen Hendrik Addens en Zoon en Elze Addens “…te Onstwedderholte, naast de school met zijn toren…” en beiden handelend in Rijwielen en Bromfietsen, pakken relatief groot uit met elk een zakelijk getinte nieuwjaarsrijm over twee krantenkolommen.
Eén Nieuwjaarswens springt er m.i. echt tussenuit. Een mij, ook na een navraag-rondje, onbekend gebleven duo, laat in de krant namelijk drukken:
“…. JAN JANS en FOKKIE wensen alle mooie meisjes uit Onstwedde een scharrelrijk en gelukkig 1963 !.....”

Mijn leeftijd en de nostalgie van de rubriek ‘Zo was t’ spelen mij misschien een beetje parten, maar ik dacht toen ik deze wens las: “Kijk, als we met wensen in de geest van deze het jaar 2013 durven ingaan, dan wordt dat nieuwe jaar – crisis en bezuinigingen of niet – in elk geval voor ons dorp zó’n jaar !!   
Ik wens u al vast “Veul haail en zegen !”

© Klaas Meijer