Afl. 125  – 01-06-2017: DE  VAKANTIE  LOKT  WEER  !

Afl. 125 – 01-06-2017: DE VAKANTIE LOKT WEER !

           Gezien allerlei al lang lopende en succesvolle vormen van samenwerking tussen de gemeenten
                      Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal, had ‘t voor de hand gelegen dat die drie ook 
                      samen één nieuwe gemeente zouden gaan vormen. Ondanks de bespottelijke druk van
                      ‘hogere’ (maar diep gevallen) overheidsorganen en de handenvol geld die inmiddels     
                      zijn weggesmeten voor zgn. “advisering”, is ’t er niet van gekomen.
           Enigszins troostrijk is daarbij, dat ook de veenkoloniale herindelingsvariant is gestrand.
                      Onstwedde maakt derhalve per 1-1-2018 geen deel uit van de nieuwe Gemeente
                      Westerwolde. Erg merkwaardig voor een dorp, dat met zekerheid het oudste van de 5
                      kerspels (= kerkdorpen) van Westerwolde is. Och, de politiek heeft af en toe een
                      speelbal nodig moet u maar denken. Deze keer is ons dorp die rol toebedeeld. 
                      Maarrrr………
                      een bal is rond en je weet maar nooit waarheen hij nog ’s wil rollen…….  
           Wij blijven in elk geval qua landschap, qua volksaard, qua bereidheid tot hulpvaardigheid, qua
                      gevoel, qua ……… - zegt u ’t maar – Westerwolders, in hart en nieren !! “Dat willen we
                      zijn, dat willen we wezen !!”
           Vandaar onderstaande LOFZANG OP ONZE MOOIE LANDSTREEK.
        
                                                   WESTERWOLDE

                                      Raand van veen, haart van zaand.
                                      Dat is ons Westerwolde.
                                      t Mooiste stok van t Grunnegerlaand,
                                      t laand woar wie zoveul van hollen.
                                      Woar wind in zunne t korenstoefmeel struit
                                      en t eerappellaand sangen en wit bliede bluit.
                                      Machtege ekkelbomen t gruinlaand omzeumen,
                                      glaanzende koien in t schaar stoan te dreumen.
                                      Woaters, dij kronkelnd heur weg mouten vinnen,
                                      kenoalen dij liekoet deur t laand hentrokken binnen.
                                      Dat is ons mooi Westerwolde !
                                      t Volk is d’r vrundelk, luu helpen mekoar;
                                      elk is geliek, wat of wel hai ook is.
                                      t Is naargens zo mooi en zo goud as doar:
                                      in ons mooie Westerwolde !
                                      t Klooster, Boertang, Wedderbörg, Juvvertoren,
                                      dij dörpen dij buurtschoppen, wel kent ze nait ?
                                      Ze mouten aalmoal nuimd worren in t laid,
                                      in ons laid over t mooie Westerwolde.

                                      Doede Bruinsma

De rubriek ‘Zo was ‘t’ van de Onstwedder dorpswebsite wenst alle gasten die ons knusse dorp in het prachtige Westerwolde in de komende vakantieperiode komen bezoeken, een prachtige tijd toe. Enne ……. datzelfde geldt vanzelfsprekend in niet mindere mate voor m’n Onstwedder dorpsgenoten in hún vakantie.
Geniet ervan !
Bij dezen effent ‘Zo was ‘t’ voor jullie het pad.
Tot 1 september !

© Klaas Meijer