04-10  Nóg een molen: die aan de Luringstraat

04-10 Nóg een molen: die aan de Luringstraat

Omdat ’t indertijd zo’n prachtige aanblik moet zijn geweest van agrarisch-landelijke aktiviteit en omdat je op mijn leeftijd zo af en toe een traantje moet wegpinken vanwege al datgene wat was en (waarschijnlijk) nooit terugkomt, presenteer ik u deze keer nòg een molen-foto. Deze dateert uit 1968 en (helaas) staat alleen het onderstuk van de molen er dan nog. We kijken naar de plek waar rechts de Boslaan op de Luringstraat uitkomt.

Als u de situatie in eerste instantie niet herkent dan hoeft u zichzelf niets kwalijk te nemen. ’t Is allemaal nogal behoorlijk veranderd in zo’n 45 jaar. Het bakstenen onderstuk (nu de hoek Luringstraat/Heideweg), dat u in het midden van de foto ziet is van de molen, die oorspronkelijk is gebouwd door Jan Bruines Wubs (“Jan Broens”) & Jantien Schreuder.

Een bouwjaar kunnen we helaas niet aangeven. Wel weten we, dat de volgende heren er ná Jan Wubs achtereenvolgens molenaar zijn geweest: Reint Hilgenga, Lourens Vredevoogd, Roelof Flokstra en N.G. te Velde. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de molenkap (= het bovendeel) al in 1926 is verwijderd. Ook na een hevige storm ?
De laatste jaren vóór de algehele sloop heeft handelaar Kars Kuiper uit de Havenstraat de stenen onderbouw als opslagplaats voor veevoer gebruikt. In 1974 begonnen Henk Huiting & Hilly Alting met de sloop van de de laatste resten om er daarna hun nieuwe woning te bouwen. Het transport van de stenen lieten ze - 't is haast niet te geloven ! - over aan zeeman (!), Jacob Wilts uit Vlagtwedde.    
Later heeft het gezin van Albert Kruiter (garage/pompstation) & Wenny Bosscher er nog een tijdlang gewoond.

Tevergeefs zult u ook zoeken naar de woning van keuterboer / petroleumventer / berenhouder en voormalig smokkelaar(rond W.O.-I) Harm Lutjeboer (“Pluuster”), op Luringstraat 28.
Op no. 29 woonden in 1959 overigens ook ‘Lutjeboeren’, twee zelfs, met de voorletters D. en E., zo ontdekten we in een naamlijst van inwoners van Onstwedde in dat jaar. Ook de ‘Pluuster’- woning werd ca. 1980 gesloopt om plaats te maken voor een garagebedrijf annex tankstation van de zoëven genoemde Albert Kruiter. ’t Is nu de plek waar Autotechniek Niemeijer de scepter zwaait.

Zo, de traan is weggepinkt en wat dan overblijft is eigenlijk een heel nuchtere constatering: Het oude dat niet meer is, had zonder twijfel karakter. Het nieuwe van vandaag draagt echter zonder twijfel bij aan een Onstwedde, waarin het anno 2012 zonder meer prettig leven en wonen is. En dat mag óók gezegd worden !

© Klaas Meijer