Afl. 2 - 29-05-2012 : Gereformeerde school

Afl. 2 - 29-05-2012 : Gereformeerde school

Als een soort van eerbetoon aan de enthousiaste leerlingen die de spetterende opening van ons gloedjenieuwe schoolgebouw MFA De Bast op 11 mei  j.l. verzorgden, plaatsen we vandaag als aanvulling ansichtkaarten van de beide Onstwedder lagere scholen zoals die er vroeger uit zagen.
De school van Holte en de voormalige Chr. Ulo aan de Luringstraat zullen later aan bod komen.

Op de foto ziet u de Gereformeerde Lagere School aan de Dorpsstraat, gesticht in 1912. Links staat de (latere) woning van het Hoofd der School, gebouwd in de jaren (19)’30.
U kunt in het Onstwedde van 2012 lang zoeken naar de lokatie van deze gebouwen. Ze zijn al vele jaren geleden verdwenen. Op de plek van de school + woning staat nu onze C-1000-supermarkt + de daarbij behorende P-plaats.
Precies honderd jaar geleden, in  mei 1912, werd de school - met drie lokalen - in gebruik genomen. Onze foto moet genomen zijn vóór 1950, want toen vond uitbreiding plaats tot vijf lokalen. De oude driedeling met 3 x 3 grote ramen en 3 dakkapellen is hier nog goed zichtbaar.

Het eerste Hoofd der School was meester D.A. (Dirk Abraham) Koebrugge. Hij werd opgevolgd door meester M. (Melis) Walsweer*, die bij z’n aantreden in 1936 gelijk de nieuwe hoofdenwoning mocht betrekken. Daarna volgden de meesters Douwes, Oosterheert en Renkema. De twee laatst-genoemden waren bij de officiële ingebruikname van De Bast aanwezig en lieten me beloven dat ik iedereen die nog herinneringen aan hen heeft hartelijk zou groeten. Bij dezen is dat gedaan.

De namen van de andere personeelsleden die de school als onderwijzer hebben gediend liggen niet meer zo een-twee-drie voor het oprapen. Dat ’t er vele zijn geweest ligt voor de hand. Enkele namen komen desalniettemin nog boven drijven: meester P. Boomker (inderdaad een boomlange man), meester W. Frouws, juffrouw Ellen, meester Havinga en meester Raven (heeft voorzover bekend geen familierelatie met de oud-leraar Engels van de Kieberg).

In 1972 verhuist  de Gereformeerde school van de Dorpsstraat naar de Landlaan en gaat daar verder als de Chr. Prof. M.J. Langeveldschool. Inmiddels (2012) is ook dat gebouw gesloopt.
Vanaf augustus 2011 gaan de vroegere Langeveldschool en de vroegere CBS De Regenboog (zie No. 1c) samen verder als Chr. Basisschool De Rank o.l.v. directeur Ed van de Bunt.

De moderne MFA De Bast biedt sindsdien aan de ca. 200 leerlingen van deze 30 jaar geleden onmogelijk geachte samenwerkingsschool een uiterst modern en comfortabel onderdak. Samen met de lokatie Onstwedde van de PC/RK Scholengemeenschap Ubbo Emmius (Voortgezet Onderwijs) in hetzelfde gebouw is bovendien een doorlopende leerlijn ontwikkeld, die in Nederland vrij uniek mag worden genoemd.

* Van een kleinzoon van meester Walsweer, prof. Melis te Velde, kregen we via André Staal (opgegroeid in Vledderhuizen, thans te Harkstede) enkele weken geleden foto’s toegestuurd van deze, in de herinnering van vele ouderen in ons dorp, sympathieke hoofd-onderwijzer met een fijn gevoel voor humor.
In de loop van dit jaar mag u die in deze rubriek verwachten.

© Klaas Meijer