Afl. 1 - 29-05-2012: Welkom

Afl. 1 - 29-05-2012: Welkom

Afl. 1 - 29-05-2012: HARTELIJK WELKOM op deze nieuwe Onstwedder website BIJ DE RUBRIEK ‘’ ZO WAS ’T”.
Misschien krijgt u bij deze naam iets van associaties met de rubriek “Uit het verleden”, zoals die tot mei 2011 deel uit maakte van www.onstwedde.nl. U hebt dan een prima inschatting gemaakt.
De verantwoordelijke schrijver voor deze rubriek is namelijk dezelfde als toen, alleen een jaartje ouder. En een teleurstellende ervaring rijker. Alle pogingen, waaronder verwoede, die hij een jaar geleden heeft ondernomen om te voorkomen dat Onstwedde op enig moment twee dorpswebsites zou hebben, hebben geen enkel resultaat gehad. Over de oorzaken van het mislopen van dat overleg willen we niet uitweiden. Achteraf gaan katten is immers zinloos, heeft ook nog nooit tot iets positiefs geleid.

Eén van de gevolgen van het verdwijnen van de vroegere Onstwedder website is wel, dat ik op dit moment nog geen uitgebreide, digitale voorraad aan ansichtkaarten, foto’s en/of krantenknipsels weer heb, geschikt om rechtstreeks on line te brengen. Mijn vaste kompaan-in-technische-zaken voor deze rubriek, - evenals voorheen: Bert Wolfs -, heeft ’t namelijk erg druk gehad met allerlei andere klussen om de definitieve versie van deze website op 29 mei 2012 in de lucht te brengen.  Historisch materiaal was en is in het Onstwedder Historisch Archief weliswaar ruimschoots beschikbaar en we kunnen daarvan naar behoefte gebruik maken, maar ’t moet wel eerst vakkundig gescand worden. Bert kon dat er de afgelopen tijd niet nog even bij doen. Helaas, pindakaas.

We zijn daarom erg blij, dat we onlangs via de fam. W.G. Volders de beschikking kregen over een mapje met Onstwedder ansichtkaarten uit de jaren (19)’30-’40. De Volders-familie kreeg ze toegestuurd door Roel Maarsingh uit De Krim, een kleinzoon van meester Roelf Maarsingh, die van 1912 tot 1946 onderwijzer was aan de vroegere Hervormde school en o.a. naam maakte met de wijze waarop hij verhalen kon vertellen.
Roelf Maarsinghs zoon Harm, de vader van bovengenoemde Roel dus en ook schoolmeester,  onder meer in Rijssen, voorzag de oude ansichtkaarten in de jaren (19)’50 van onderschriften.
Van zijn werk zullen we de komende maanden gebruik gaan maken. Net zo lang tot Bert de ‘digitale voorraad-schuur’ van ‘’ Zo was ‘t” voldoende heeft gevuld en we daaruit kunnen putten.

We hopen, dat “Zo was ‘t” van www.onstwedde.info u veel kijk- en leesplezier zal verschaffen. Aan de stroom van reacties die we regelmatig kregen naar aanleiding van de schrijfsels-bij-plaatjes bij de voorloper van deze rubriek, denk ik dat we aan de historische insteek van de schrijverij niet te veel moeten veranderen. Onstwedde heeft immers een rijke historie met tal van elementen waarop we met recht trots mogen zijn. Kritische kanttekeningen hoef je daarbij evenwel ook niet uit de weg gaan en dat doen we dus ook niet.

Het belangrijkste doel van deze rubriek is, - zoals voorheen - : het vergroten en verdiepen van de kennis van de geschiedenis van ons eigen dorp in ons eigen Westerwolde. Want vergeet s.v.p. nooit: wie zijn/haar geschiedenis verwaarloost, leeft maar één keer !

Zo, dat was ’t deze eerste keer voor “Zo was ’t”. 
Klaas Meijer hoopt er weer voor te (mogen) gaan.

© Klaas Meijer