Afl. 95 – 01-03-2016 – DE  OCREA-WEEK  OP  HERHALING  ???

Afl. 95 – 01-03-2016 – DE OCREA-WEEK OP HERHALING ???

Al een paar keer stipte ik de afgelopen jaren in deze rubriek aan, dat ‘Zo was ‘t’ en ‘Zo is ‘t’ soms heel dicht bij elkaar liggen. Die gedachte kwam opnieuw bij me boven toen ik de vooraankondiging las van het Grote Oranje Muziekfeest in de overdekte Feestarena op het Manifestatieterrein. In de eerste week van mei……….

“Nou, dat kan toch prima. Het organisatie-comité van de Onstwedder Feestweek is na een aantal jaren (min of meer) gestopt met z’n aktiviteiten en dan is ’t toch hartstikke fijn als een particulier ondernemer (i.c. Harrie Meiringh van o.a. ‘Regio Magazine’) begin mei twee dagen een muziekfeest organiseert. Dat kan toch ?”
Ja, natuurlijk kan dat. Maar weet u wat nou zo treffend is ?
In juni 1967 organiseerden twee leden van de toenmalige Vereniging Plaatselijk Belang Onstwedde, de heren Meint J. Wijbrands en Jan Bosscher, ook als particulier, - voor eigen rekening dus -, een middenstandstentoonstelling in ons dorp. De Dorpsstraat was in het voorbije jaar net uitgebreid ‘op de schop’ geweest en er was in hun visie alle reden om de nieuwe aanblik van Onstwedde eens royaal aan den volke te tonen. Hun opzet van de tentoonstelling-met-van-alles-en-nog-wat-rondom, aan de Jabbingelaan, deed ’t fantastisch goed. Bovendien hielden de twee middenstanders er ieder nog ‘s 9 gulden p.p. aan over; in huidige Euro’s : liefst € 4,08 p.p. …….
U moet nou niet denken, dat ik een grapje maak. Door het daverende succes van die tentoonstellingsweek staken andere dorpsenthousiastelingen de koppen naast die van Wijbrands en Bosscher. Men stelde gezamenlijk vast, dat er in de eerstkomende jaren in Onstwedde creatief moest worden gedacht, creatief moest worden gehandeld. Onstwedde CREAtief / OCREA werd geboren. De eerste week van mei werd OCREA-week ! “Bezoek DE OCREA !” was de ultrakorte wervingsleus in de kranten. En de bezoekers kwamen. Massaal.
Al in het begin van 1969 breidde het groepje enthousiastelingen zich uit en in juni 1971 werd de huidige Stichting Ocrea officieel opgericht. Voorzitter werd Johan Oosterheert, hoofd van de Geref. Lagere school aan de Dorpsstraat. Diverse sekties zagen het levenlicht: vanzelfsprekend een Sektie Tentoonstelling, maar ook een Sektie Woningbouw, een Sektie Vakantiespel, Sektie Cultuur, Sektie VVV en Recreatie, en een Sektie Sport. Het bestuur van de Stichting werd gevormd door de aanvoerders van de verschillende Sekties. In die Sekties waren vervolgens (bijna) alle Onstwedder verenigingen vertegenwoordigd. Kortom: een organisatievorm die stond als een huis op solide rotsgrond.  
In artikel 2 van de statuten stond / staat dat Ocrea ten doel heeft “….het bevorderen van het woon- en leefklimaat in het dorp Onstwedde en zijn naaste omgeving, alsmede het behartigen van de belangen van de bevolking van dit gebied.”
En dat deden die Ocrea-nten van den beginne. Al in september 1970 koppen de kranten over het ambitieuze ‘Plan Kieberg’, dat Ocrea-in-wording heeft laten ontwikkelen. Liefst tachtig hectare grond aan de oostkant van Onstwedde, vanaf de Kieberg naar de Holte, moet worden herschapen in een recreatiegebied om je vingers bij af te likken.
Helaas gooide de toenmalige Recreatiegemeenschap Oost-Groningen een grote handvol roet in het eten.”……Niet uitvoerbaar….” en “….in strijd met het natuurschoon……” was hun visie. Naderhand bleek, dat datzelfde Recreatieschap in diezelfde periode zelf stilletjes bezig was met het project ‘Wedderbergen’. ‘Plan Kieberg’ lag daar natuurlijk wel erg dichtbij ……...
Ocrea is desondanks vanaf de start geen stichting geworden, die snel bij de pakken ging neerzitten. Integendeel. Het zoeken naar steun onder de bevolking en eenheid in het eigen bestuur, het  opstropen van mouwen, de instelling van “Nich soezen man doun !” hoog in het vaandel, resulteerde in een groot aantal succesnummers. In oktober 1973 wordt bijv. een zgn. “onbewoonbaar verklaarde woning” aan de Dorpsstraat 93 aangekocht. Een spaarpot heeft de nieuwbakken stichting dan uiteraard nog niet en daarom stellen de bestuursleden Henk Boels en Jan Bosscher zich privé, samen met de vlakbij wonende Eltjo en Elly Lutjeboer-Haan, garant voor het aankoopbedrag. Het oude boerderijtje zou worden omgetoverd tot een centraal honk voor de Onstwedder jeugd. Moesten de eerste jeugdsoos-aktiviteiten nog plaatsvinden in een uitgebroken bedstee in de voorkamer of in de paardenstal achter, een gedegen verbouwingsaanpak zorgde ervoor dat een jaar later al een alleszins bruikbare, echte jeugdsoos in gebruik kon worden genomen. JDSB plukt daarvan in ‘De Boerderij’ nog steeds elk weekend de vruchten.

’t Lijkt erop, dat ik door dit overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Stichting Ocrea de insteek van m’n oorspronkelijke verhaal een beetje ben kwijtgeraakt. Maar dat is lekker niet waar !
De Feestweek-commissie is niet meer. De eerste juli-week blijft echter wel (voorlopig in elk geval) de Onstwedder Feestweek. Met o.a. de welbekende Braderie en de Onstwedder Omloop in het programma. Als de huidige Onstwedder Handelsvereniging en bijv. Stichting Ocrea zich anno 2016 een beetje durven te spiegelen aan ‘De Ocrea’ uit de jaren (19)’70, dan zetten deze clubs binnenkort in ons dorp een reeks aan aktiviteiten neer, waarbij èn ondernemers èn consumenten gebaat zijn. Dan zet die club, al dan niet in samenwerking met een of andere particuliere ondernemer, niet alleen een spetterende muziekavond neer, maar komen sport, cultuur, recreatie ook ruimschoots aan hun trekken.
Dat mag wat mij betreft al in 2017 allemaal in de eerste week van mei, hoewel de mei-vakantie (die de rijksoverheid ouders en scholen indertijd door de strot heeft geduwd) een ongunstige factor is. Het vasthouden van de eerste juli-week is daarom misschien toch wel een heel redelijk alternatief. Het belangrijkste zal echter hoe dan ook zijn, dat de Onstwedder Feestweek het visitekaartje van het dorp wordt : BRUISEND, dwars door krimp-verhalen heen; voor meer dan 100 % KLANTVRIENDELIJK;  VAKMANSCHAP & INZET, een kwalificatie waarmee bijv. onze bouwbedrijven/middenstanders de voorbije jaren een uitstekende naam hebben opgebouwd in de wijde regio; SOCIAAL BETROKKEN: bezoekers mogen zich samen met de Onstwedders rondom welkom, veilig, verzorgd voelen en kunnen van daaruit VOLUIT & ONBEZORGD GENIETEN.
De rubriek ‘Zo was ‘t’ wenst de Feestweek-organisatoren (wie dat in de toekomst ook mogen zijn) daarbij alle denkbare succes.

N.B.-1.) In 1974 kwam uw rubriekschrijver als PR-man/algemeen adjunct in het Ocrea-bestuur. Toen hij de eerste bestuursvergadering vroeg wat die PR-functie in het verleden nou eigenlijk in had gehouden, kreeg hij een heel vaag antwoord. Op zijn aansluitende verzoek om de beschikbaarstelling van een (beperkt) PR-budget o.a. voor het laten drukken van een promotie-sticker voor de a.s. Ocrea-week, stemde iedereen heel vlot toe. Dan waren ze vooreerst maar van die (toen nog jonge) zeurkous af….
Op de foto van vandaag ziet u de bewuste sticker. Zie ’t maar als PR voor onze a.s. Feestweek (of zo) …….
2.) a.- Hebt u het tv-programma 'Kruispunt' over buurdorp Wedde afgelopen zondagavond gezien ? Ze doen 't maar goed daar in Wedde met hun nieuwe zorgconcept 'Wedde,dat 't lukt'. Maar heel mooi was ook, dat "onze" Zorgboerderij 'Hooghei' aan de Barkhoornweg in Onstwedde tussendoor ook nog even vol lof werd genoemd om de uitstekende opvang daar en de huiselijke zorg die er wordt geboden. Een prachtvoorbeeld van O-CREA-ZORGEND ! 
b.- Enne.....: 'Noord Vandaag' van RTV Noord gisteravond nog gezien ? Grote klasse, hoe Harry & Chonda Luring met de biologische opzet van hun boerenbedrijf (met KOE-pelstal) aan de Scholtweg een voorbeeldfunctie vervullen voor heel veel andere boeren, met name in het noorden. RTV Noord onderkende dit en besteedde er terecht heel positief aandacht aan.
Een vorm van O-AGRACREA, waarop de fam. Luring (en wij ook ....) trots mogen zijn.
Conclusie: "Volk, op dizze menaaier bint wie beslist op 't gooie pad ! En zo is dat !"

© Klaas Meijer