afl. 87 - 10-11-2015:  “FIEDELDIEDIJ-FIEDELDIEDOP, DE  LURINGSTRAAT  IS  TOP  !”

afl. 87 - 10-11-2015: “FIEDELDIEDIJ-FIEDELDIEDOP, DE LURINGSTRAAT IS TOP !”

Laat ik maar gelijk m’n nederige excuses maken vanwege het feit, dat ik deze foto van onze Luringstraat niet nauwkeurig kan dateren. Al eerder vertelde ik u, dat mijn persoonlijke jeugdherinneringen niet in Onstwedde liggen. Derhalve ben ik voor oude foto’s altijd afhankelijk van (nog) oudere Onstwedders, of van de blijde hoop dat er een jaartal en/of een poststempel aan de adreszijde staat. Bij deze foto dus niets van dat alles.
Ik durf desalniettemin wel in te schatten, dat we ons ergens in het begin van de jaren (19)’50 bevinden. Veel verkeer is er nog niet. Daarvan leveren de beide fietsers in het midden overduidelijk het bewijs: ze fietsen met z’n tweeën royaal midden op de weg onder het motto “Wel dut ons wat. Wie hebben t riek hier allinnig !”
Als je deze ansichtkaart vergelijkt met die van een dertigtal jaren eerder dan mag van een behoorlijke vooruitgang worden gesproken. De zandweg van weleer is een asfaltweg geworden, in plaats van slechtgemaaide grasbermen naast een sloot een trottoir aan beide kanten, goed ogende woningen aan weerszijden van de weg. Als we ’t geheel op z’n positief-Gronings beoordelen:”Mmmm, dat kon minder !”  Geen wonder dus dat oud-wethouder (1915-1931) Harm Luring z’n naam best wel heeft willen lenen aan deze straat.
Ergens in diezelfde ‘50-er jaren verschijnt er zelfs een ansichtkaart, waarop de Luringstraat wordt aangeduid als “… dé winkelstraat …” van Onstwedde.
Als u goed kijkt ziet u trouwens op de voorgrond, dat het wegdek van de Dorpsstraat (die de Luringstraat hier kruist) in deze jaren nog bestaat uit ouderwetse klinkers. In dat opzicht is ’t ook geen wonder, dat bijv. de winkeliers van de Luringstraat zich toen iets meer/ moderner voelden dan die van de Dorpsstraat.

Misschien mogen we wel stellen, dat o.a. de komst in 1922 van de Chr. Ulo aan de Luringstraat (plm. rond het huidige huisnr. 30) die vooruitgang van de Luringstraat heeft ingeluid, in elk geval versneld. Voorheen stond er aan “de weg noar de Hutten” (= Tange), op de hoek van de Heideweg, immers alleen een korenmolen. Alhoewel ………

In 1916 had zich al een eerste middenstander in de Luringstraat gevestigd. Hij had weliswaar slechts een klein zaakje, maar hij getuigde in elk geval van lef en visie op komende ontwikkelingen. Wie dat dan wel was ?
We hebben ’t over Harm (“Fiedel”) Meijer, schoenmaker van professie. Ja inderdaad, die (ouwe) Harm was de opa van. Zijn winkeltje annex werkplaats en woonhuis ziet u op de ansicht, verscholen achter een boom, als het 3e huis rechts.
In 1957 nam zoon Willem Meijer de zaak over. Willem voerde in 1959 een grondige verbouwing van het pand naast de Beukenweg door, want de naam Meijer voor (gemak)schoenen van uitstekende kwaliteit was in die tijd al behoorlijk gevestigd. Harm Meijer jr. (& Corry) namen het stokje in 1969 van vader over en zij gingen in 1979 opnieuw over tot een verbouwing, waarbij o.a. de winkel ruim drie keer zo groot werd.
Tot het jaar 2007 bouwden zij enthousiast verder aan de bekendheid van de naam ‘Meijer’s Schoenen’ in de wijde regio. En toen zij er eigenlijk wel mee wilden ophouden vonden de huidige eigenaars, Kampe en Dineke Nuus, in de zaak op Luringstraat 10 eigenlijk precies wat ze al langere tijd zochten.

Waarom ik u dit allemaal zo gedetailleerd vertel ?
Wel, als mijn berekeningen kloppen (maar ik moet er bij zeggen, dat ik nog ben uit de tijd dat we tijdens de rekenles nog niet verplicht hoefden te gymnastieken om betere prestaties te kunnen leveren ……..Hoe gek kun je als overheid worden….), als mijn berekeningen dus kloppen dan is er volgend jaar in de Luringstraat een spetterend jubileumfeest te vieren. 100 (ik zègge die: honderd !!) jaar ‘Meijer’s Mode- & Gemakschoenen’ !
En dus ook: 100 jaar zakelijke aktiviteiten aan de Luringstraat !
’t Is wat aan de vroege kant, maar gezien het feit dat in het heden slechts weinig winkels aan een dergelijk jubileum toekomen, gaat bij dezen een welgemeende en hartelijke gelukwens van de rubriek ‘Zo was ’t' naar zowel Harm & Corry Meijer als naar Kampe & Dineke Nuus.
Enne …….(richting de laatstgenoemden): Meijer’s Schoenen vervulde 100 jaar geleden een voortrekkersrol. Dat mag van ons zo blijven. Dus vooral: Ga zo door ! We rekenen op jullie !

© Klaas Meijer