04.06.2015 Ds. J.P. Rozema

Uit een dik, oud boek over de Rozema's blijkt dat deze familie oorspronkelijk uit het noorden van ons land komt - en dus is ds. Jan Rozema, de nieuwe predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk terug in de streek van zijn voorvaderen. We heten hem en zijn gezin ook via deze weg welkom in Onstwedde!

De eerste ervaringen in het dorp zijn positief: "De mensen zijn hier gemoedelijk, er is onderlinge openheid en men gaat gemakkelijk met elkaar om. Dit is niet alleen typisch voor Groningen, die openheid, saamhorigheid en hartelijkheid, want ook in Zeeland troffen we dat aan. Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit Zeeland en kan hier door die gemoedelijke sfeer goed wennen", vertelt hij.

Een beroep van de kerkenraad van de kerk aan de Luringstraat brengt het gezin Rozema naar Onstwedde. Ook de drie kinderen, twee meisjes en een jongen, hebben hun draai al aardig gevonden. De jongste gaat naar de basisschool en de beide oudsten naar het voortgezet onderwijs. De voetbal- en gymnastiekvereniging hebben elk een lid erbij. Beide dochters zullen in de nabije toekomst nog wel eens in de manege komen voor een ritje. In Zierikzee, de vorige woonplaats van het domineesgezin, reden ze regelmatig op een paard.

Opgroeiend in een boerengezin voelt Jan Rozema al jong de wens om dominee te worden. "De wereld staat in brand. Mensen gaan verloren omdat ze God niet kennen. Ze hebben Jezus Christus nodig en er moeten steeds weer mensen zijn, die hen dat vertellen", zo redeneert hij als kind. Logisch gevolg is dat hij na de middelbare school theologie gaat studeren. Helaas komt er een kink in de kabel: hij krijgt een ongeluk, stopt met de studie en zoekt een baan in het bedrijfsleven. Hij gaat werken bij een installateur en later bij een technische groothandel. Maar na verloop van tijd begint het te knagen: "Dit mag niet, dit kan niet... Terwijl ik hier bezig ben, zijn er mensen zonder God en zonder Jezus. Wat doe ik met dat verlangen om dominee te worden en van Jezus' liefde te vertellen?" Hij besluit naast zijn werk de opleiding tot geestelijk verzorger aan de universiteit van Utrecht te gaan doen. Met dit diploma op zak kan hij aan de slag in Vlissingen en werkt daar vijf jaar als kerkelijk werker.

Een kerkelijk werker is nog geen dominee.... Het wordt voor Jan Rozema steeds duidelijker dat hij het verlangen van zijn hart waar wil maken en hij schrijft zich in voor de predikantenopleiding in Apeldoorn. Tijdens deze studie maakt hij een reis naar Israël. Hij wordt geraakt door een vloermozaïek in Kapernaüm. Deze mozaïek is in de 4e of 5e eeuw gemaakt en verbeeldt een mand met vier broden en daarnaast twee vissen. Het zet de bezoekers aan tot denken, want in het bekende bijbelverhaal gaat het om niet om vier, maar om vijf broden en twee vissen. Dominee Rozema vertelt: "De boodschap die de kunstenaar aan ons wil meegeven is, dat Jezus zèlf het vijfde brood, het 'brood des levens' is”. Van dit mozaïek heeft Rozema een bord, dat hij graag tevoorschijn haalt om het te laten zien: de kleine kleurvlakjes erop vormen samen het tafereel. “Jezus brak van het brood. En deelde het uit. Zo deelt Hij nog steeds Zijn leven met ons. En het raakt nooit op. Er is voor iedereen voldoende. Dat is de blijde boodschap van de Kerk. Jezus droeg de straf voor al onze zonde, onze tekorten, onze mislukkingen. Wie in Hem gelooft, dat is op Hem vertrouwt, die heeft eeuwig leven. Dan leef je hier met God. En na dit leven ben je voor eeuwig bij Hem. Zo bereik je je bestemming." Een ander kunstwerk in Israël dat diepe indruk op hem maakt is 'The fountain of tears' van Rick Wienecke. In levensgrote beelden en in muurreliëfs worden holocaust en kruisverhaal verenigd. "Jezus was een Jood. Hij was erbij in het lijden van de Joden. Dat is de boodschap van dit grote kunstwerk. Het hoogtepunt van de beeldenserie is, wanneer de Jezusfiguur de kampbewoner tegen zijn hart drukt, terwijl Hij Zelf de beker van het lijden tot de laatste druppel heeft leeg gedronken. God de Zoon Die in onze plaats wil staan. Al ons lijden heeft Hij op Zich genomen om ons met God te verzoenen. Dat heeft Wienecke op een indrukwekkende manier uitgebeeld."

De theologiestudie wordt met goed gevolg afgerond. Dominee Rozema ervaart ook hierin Gods leiding. De weg ligt open om als voorganger aan de slag te gaan in een eigen gemeente. En dat is dus een gemeente in Zuidoost-Groningen geworden. Op 6 maart 2015 is hij officieel aan de Christelijke Gereformeerde kerk in Onstwedde verbonden. Wat is het mooiste van het werk als predikant? "Als ik mag zien dat het leven met Jezus Christus mensen van binnenuit verandert. Dat Hij hun hart raakt,”  is het antwoord, “En dat het leven met Hem zichtbaar wordt in ons leven van alledag. Ik bedoel, dat we zó met het leven omgaan, dat het bij alles duidelijk is dat Jezus ons draagt en leidt. Dan is het leven nooit zinloos. Dan leven we voor Hem en zijn we tot zegen voor de mensen om ons heen."

De grote, lichte werkkamer is een fijne plek om te studeren. Het huis is ruim en prettig om in te wonen. Kortom: prettig wonen en werken is hier goed mogelijk voor het gezin Rozema. We wensen hen samen een goede tijd in het dorp Onstwedde!