Fotoreportages

De redactie van Onstwedde.info stelt het zeer op prijs als u actuele fotoreportages instuurt die zijn gemaakt in Onstwedde 9591.

Al onze sponsoren mogen ook vrij gebruik maken van de rubriek fotoreportages, net zo vaak als men wil, zonder extra kosten.

Wij plaatsen hier ook fotoreportages van Motor Racing Team Onstwedde MRTO in Vledderveen.

En tevens plaatsen wij hier actuele fotoreportages met Onstwedders elders.

  • Stuur alleen originele foto's in en plaats a.u.b. geen kader om de foto
  • Een klein kenmerk waaruit de eigenaar van de foto's blijkt is toegestaan (copyright)
  • Alleen van sponsoren zijn reclamefoto’s toegestaan
  • Maximaal 50 foto's per fotoreportage
  • Een korte titel (omschrijving) voor de fotoreportage
  • De foto’s als jpg-bestand versturen


Foto's in deze rubriek worden vermeld met naam van de inzender.

U kunt uw foto's per e-mail versturen.

Bekijk de fotoreportages
De laatst ingezonden fotoreportages staan altijd op de hoofdpagina, de overige staan bij > meer.

Na goedkeuring door de redactie wordt uw bijdrage geplaatst. In het geval de redactie uw bijdrage niet plaatst, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Voorwaarden:

Wanneer u foto's meestuurt, berust het auteursrecht bij de inzender. De inzender vrijwaart Onstwedde.info voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden.