No. 36 – WERK  AAN  DE  WINKEL  bij  70  JAAR  VRIJHEID  !

Zondagavond 12 april herdachten we in een overvolle Gereformeerde kerk in ons dorp, dat Onstwedde precies 70 jaar geleden door de Polen werd bevrijd van 5 jaar overheersing door de Duitse bezetter. In Alteveer konden een dag later de vlaggen uit.
Helemaal passend bij de gelegenheid was de dienst opgezet door de vier kerken van Onstwedde en Alteveer gezamenlijk + het Evangelisatieplatform Onstwedde-Vlagtwedde. ’t Werd een uiterst ontspannen, fijne bijeenkomst, waarbij de blijdschap over 70 jaar vrijheid nadrukkelijk mocht worden onderstreept.
Daarnaast was er echter de even nadrukkelijke boodschap, dat je aan vrijheid moet blijven werken. Blijvende vrijheid “verdien” je niet met een instelling van vrijblijvendheid. Daaraan moet je blijven(d) werken !
In dat kader sloot ik die avond mijn historische bijdrage af met een gedichtje dat een 10-jarig kind ergens uit Zuid-Amerika ooit heeft gemaakt. Ik beloofde daarbij, dat ik Geert Schreuder zou vragen er – zoals altijd – een passende tekening bij te maken met zíjn verfdoos …………
Vandaar dus deze keer een “tekening” met kleur. Bovendien wil deze aflevering van ‘Taikens & Toal’ een directe link zijn naar aflevering 76 van de rubriek ‘Zo was ‘t’, in de linkerkolom op deze website.

MIJN  VERFDOOS

Ik had een verfdoos zonder de kleur rood
voor het bloed van de gewonden,
en zonder wit
voor de harten en gezichten van de doden.

Er zat ook geen geel in
voor het brandende zand van de woestijn.

In plaats daarvan had ik oranje
voor de dageraad en de zonsopgang,
en blauw
voor nieuwe hemels,
en roze
voor de dromen van jonge mensen.

Ik ging zitten en schilderde VREDE.


Hebben deze woorden van een 10-jarige bij u ook zo'n gevoelige snaar geraakt ? Ja ? Zullen we dan samen afspreken dat wij Onstwedders absoluut in de HOOP, zoals verwoord op de voet van ons 4-mei-gedenkteken, geloven ? Zullen we daarom dat 4-mei-gedenkteken in het vervolg gewoon ons VREDEsmonument noemen ?

© Geert Schreuder (Taikens) & Klaas Meijer (Toal)