Afl. 59:  VOORZICHTIG  MET  VUUR  !!!

Een tijdje geleden meldden we u al dat de scholengemeenschap Ubbo Emmius in 2019 z’n 100-jarig bestaan met allerlei toeters en bellen zal gaan vieren. De basis voor dit feest is de oorsprong van de Ubbo Scholengemeenschap: de christelijke H.B.S. (Hogere Burgerschool), later Lyceum, aan de Stationslaan in Stadskanaal. In de afgelopen 25 jaar heeft datzelfde Ubbo een explosieve groei meegemaakt, waarbij o.a. ook de vmbo-havo/vwo-school aan de Onstwedder Boslaan 32 werd ingelijfd (medio 2004).
Het toevallige bij het Ubbo-feest-in-wording is, dat die Onstwedder Ubbo-lokatie slechts een jaar later, in 2020 dus, óók z’n 100-jarig bestaan mag vieren. Op 6 december 1920 schrijft onze toenmalige koningin Wilhelmina namelijk dat zij (= koninklijk mv.) “……… hebben goedgevonden en verstaan en mitsdien te erkennen ‘de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel voor uitgebreid lager onderwijs te Onstwedde’ ……”

Als Onstwedder archiefbewakers duik je met zulke vieringen in het vooruitzicht natuurlijk onmiddellijk in allerlei oude mappen. Je bent er immers van overtuigd dat in het verleden van zo’n school allerlei interessante dingen gebeurd moeten zijn. En inderdaad ……..
In 1985 bijv. heet de school nog “gewoon” Chr. Mavo “’t Spieck”. Zulks naar het stroompje dat ooit naast de school liep. De schoolkrant heet in die jaren daarom ook heel toepasselijk “Spieckblaadje”.
In zo’n “Spieckblaadje” vonden we een hoogst interessant artikeltje over ‘Brandpreventie’.
’t Heeft natuurlijk alles te maken met het schoolleven van toen, maar naar onze mening zijn de opgesomde “…. nuttige raadgevingen ter voorkoming van brand ….” anno 2017 ook alleszins buiten de schoolmuren bruikbaar. Denk maar ’s aan (we doen een greep):
- de extreem-hoge werkdruk in een heel groot scala van bedrijven;
- de leiding/ het management die je het gevoel geeft dat je niet voor vol wordt aangezien;
- de afbrokkeling van het gevoel van verbondenheid met het bedrijf waar je werkt (o.a. door de meest walgelijke contract-soorten).
Door het bovenstaande krijg je helaas, maar wel gegarandeerd:
- het totale verlies van plezier in je werk.
Misschien hebt u tijdens een drukke werkdag wel ’s de plotseling opkomende gedachte: ”Ach, rot toch op met elkaar. De fik d’r in, met het hele zootje !”
Niet doen, zulke woeste gedachten ! Bij dezen geven we aan u een handreiking door uit de zopas genoemde schoolkrant uit 1985. Een handreiking vol tips om erger te voorkomen, tips voor een goeie brandpreventie zeg maar. Beter dan welk blusmateriaal ook. Want blussen doe je pas als het kwaad al geschied is ………
De teksten zijn dus op het schoolleven geënt. U mag echter voor ‘school’ gerust ‘bedrijf’ invullen, van ‘leerlingen’ maakt u maar ‘medewerkers’ en van leraren’’leidinggevenden’.
Enne ….. deel de tips maar uit aan uw collega’s (én aan de bedrijfsleiding).

20 TIPS OM EEN UITSLAANDE BRAND TE VOORKOMEN 

1. Het is streng verboden een gloeiende hekel aan iemand te hebben.
2. Leraren en leerlingen met brandend maagzuur mogen de gebouwen niet betreden.
3. Het is verboden brandewijn mee naar school te nemen.
4. Het is verboden, bij welke leraar dan ook, op hete kolen te zitten.
5. Niemand mag zich onder schooltijd warm lopen.
6. Het is helemaal uit den boze om je het vuur uit de sloffen te lopen.
7. Heethoofden dienen met grote regelmaat gekoeld te worden.
8. Het is verboden elkaar op te stoken.
9. Het is vooralsnog verboden indringende vragen op de leraren af te vuren. Brandende kwesties kunnen natuurlijk al helemaal niet te berde worden gebracht.
10. Nieuws, van welke aard ook, mag onder geen beding als een lopend vuurtje door de school gaan.
11. Het is verboden aanstekelijk te lachen. Kraaien van plezier doet ’t vééél beter.
12. Het is verboden laaiend enthousiast aan het werk te gaan. Er is daarvoor ook geen enkele reden.
13. “Flikker op !” mag absoluut niet gezegd worden.
14. Het is op straffe van wegsturing verboden het gebouw brandschoon achter te laten.
15. Het is verboden een vuurrood hoofd te krijgen. Leerlingen met vuurrood haar geven de directie al problemen genoeg.
16. Het is niet toegestaan onder schooltijd brandende dorst te hebben.
17. Evenmin kan een gloeiend betoog getolereerd worden.
18. Vurige vlinders – ook in de buik ! – dienen zo mogelijk nog vandaag uit het gebouw te worden verwijderd.
19. Elkaar het vuur na aan de schenen leggen wordt niet toegestaan.
20. Mocht ondanks de vorige 19 tips de zaak toch in de hens gaan, dan geeft u Geert of Klaas maar een seintje, dan zullen zij samen pogen om alle hens aan dek te brengen en zo de zaak in volle openbaarheid te blussen.

© Geert Schreuder (‘Taikens’) & Klaas Meijer (‘Toal’)