No. 10 - STEEKT HET KOLONIALISME OPNIEUW DE KOP OP ?

Hebt u het kaartje in de krant, waarop de provincieregio’s te zien waren met de grootste kans op aardbevingsschade, ook zo opgelucht bekeken ? Westerwolde, Onstwedde, lijkt buiten “de prijzen” te vallen. ’t Moge wat egoïstisch klinken, maar: “Gelukkig !”

Donderdag 7 februari j.l. werd ik gebeld door KRO-Radio 2. Of ik die avond zou willen meewerken aan een rechtstreekse radio-uitzending van het programma “Theater van het Sentiment”. Jammer dan. Ik moest meedelen, dat er ‘s avonds de première van een gezellig samenzijn gepland was met alle vrijwillige medewerkers aan de Onstwedder website en dat die happening bij mij de voorrang had.
Weet u, waarover het interview zou moeten gaan ? Op 5 februari 1977 vond in Onstwedde  een grote Anti-Atoom-Afval-Demonstratie plaats en gelet op de impact, die die demonstratie – kennelijk – heeft gehad in heel het land, wilde de KRO 36 jaar na dato een flash-back, een korte terugblik.
 
Met alle recente commotie rond de gevolgen van de gaswinning, zo moet ik toegeven, gingen m’n gedachten de volgende dag ongewild tòch gemakkelijk terug naar die boze dagen van toen. Dat was - nota bene - ook nog aan de vooravond van de uitgebreide viering van het 1100-jarig bestaan van ons dorp. Onstwedder zoutkoepels in de race om hoog-radio-aktief afval te dumpen. Hoe krijg je ’t in je bolle harsens !
De veelzeggende titel van het laatste artikel in het historisch gedenkboek, dat naar aanleiding van ons 1100-jarig bestaansfeest zou verschijnen, luidde dan ook “Is 1100 jaar genoeg ?” Jan Chris de Boer, één van de aanvoerders van de AntiAtoomAfval-club, roept daarin dorp en streek op om fanatiek ten strijde te trekken tegen de onzalige plannen van het toenmalige kabinet Den Uyl.
Nou, dat is gebeurd. Volgens de kranten moesten de laatste demonstranten nog uit Onstwedde vertrekken toen de eersten al in Stadskanaal waren. De organisatie was daarbij vrijwel perfect. Ik herinner me nog hoe enkele leden van de PSP op het parkeerterrein bij de Juffertoren een politiek reuzenpamflet met daarop een blote juffrouw wilden ontvouwen. De AAA-ordedienst had de boosdoeners in de kraag gevat, aleer de mede-demonstranten de kans hadden gehad de edele delen van voornoemde juffrouw goed in ogenschouw te nemen.
Ik herinner me ook nog het veelzeggende bord aan de Hardingstraat. “Geen atoomafval in onze grond ! Stop het Lubbers (= Ruud Lubbers, toenmalig minister van Economische Zaken) maar in z’n …………..” (Ja, er stonden ècht alleen maar puntjes. Een tòch nog - heel bescheiden - vorm van respect ?)

Anno 2013 staat de opslag van – laten we maar zeggen – “rotzooi, waarvan we niet weten waar we er mee heen moeten” in zoutkoepels opnieuw op de agenda: bijv. CO2 en nucleair afval. ’t Is niet uitgesloten, dat Onstwedde opnieuw bij de ‘kanshebbers’ hoort. Hoe staan we er nu tegenover ? Zullen wij in een tijd waarin ’t erop lijkt, dat het westen van ons land/de Randstad een vorm van binnenlands kolonialisme daadwerkelijk wil introduceren, de ruggen recht kunnen houden ?

In september 2007 presenteert een stichting o.l.v. Klaas Jan Havinga (Smeerling) en Jan Willem Kok (Wessinghuizen) het prestieuze conceptplan ‘Terra Mater’, ‘Moeder Aarde’. Zij zien in het gebied waaronder de zoutkoepels zich bevinden (ruwweg het gebied tussen ons deel van Westerwolde en de Drentse Hondsrug), mogelijkheden voor een attractief Park. Minimaal 1.000 ha groot moet ’t worden. Een Park met o.a. een aantal innovatieve, ecologische landbouwbedrijven, met grote waterpartijen, landgoederen, borghotels, een museumpaviljoen. Maar ook met een monumentale begraafplaats, waar in de stilte van het landschap, cultuur en natuur in elkaar kunnen overvloeien. En dan hebben we de gigantische mogelijkheden van de eigenlijke zoutkoepels (op 300 – 3.000 meter diepte) nog niet eens genoemd ! Concertzalen, een sanatorium, een centrale voor alternatieve energie (geothermie). ’t Lijkt haast tè gek. Maar de stichting heeft een jaar of 10 geleden wel degelijk voelhorens uitgestoken, de mogelijkheden met deskundigen besproken. Ze schrijven dan ook in hun startnota:”….. Ook wij willen ons steentje bijdragen aan het streven van het huidige kabinet om Nederland in 2020 het schoonste land van Europa te laten zijn ……….”

Ik denk, dat wij met z’n allen graag zo’n steentje willen bijdragen. Maar dan moeten we niet, steeds opnieuw, met een molensteen om de hals worden bedreigd ! Misschien is het ‘Terra Mater’-plan wat hoog gegrepen, op ‘Terra Kater’ zitten we zeker niet te wachten !
‘Onstwedde 1100’ was ons niet genoeg. Wij willen de komende generaties van nazaten in ons springlevende dorp aan de rand van ons prachtige Westerwolde, recht geven op schone lucht, op schoon water, op een gas(t)vrije bodem, kortom: op een zonnige toekomst.
Neem dit maar aan van een stel AAA-veteranen :
“Westerwolders, Onstwedders, let op uwe saeck !!”


© Klaas Meijer / Geert Schreuder