No. 4 - Boontje komt om zien loontje

Deze maand is Harry B.Wilzing onze gewaardeerde gastschrijver. In het spoor van de titel van deze rubriek is zijn verhaal in het Gronings.Joaren leden kwam Hinnek¹ bie t Onstwedder dörsmesien.
Hai zag votdoadelk wel dat d’r stief waarkt worden mos bie dij dörskederij. Mor hai kreeg ook al rap in de smiezen, dat t wol n groot verschil muik wóar joen toak lag bie t mesien. De arbaaiders dij mit stropakken en mit korenzakken sjouwen mozzen, joa dij harren toch wel verreweg t zwoarste put waark te doun. En dij bie t pakkedroad ston har t flink wat makkelker.
Hinnek beslot doarom, dat hai aaiglieks mor t laifste bie dat pakkedroad stoan wil. t Grode prebleem doarbie is vanzulms hou e dat klaor kriegen mout as nijbakken waarkkracht maank aal dij oldgedainden. Mor Hinnek is gain domme jong. Hai hef donders gaauw en goud deur, dat ’Oompie’ de funksies bie t mesien verdailt. (‘Oompie’ was de bienoam van Roulf van der Heide van t Ballege. D’r wazzen ja ook verschaiden luu bie t mesien dij hom ‘Oompie’ nuimen mozzen, omdat hai ècht heur oompie was.)
t Is dus zoak veur Hinnek om bie ‘Oompie’ zo gaauw meugelk in n ekstroa goud bloadje te komen.

Hinnek zien aanpak is ’t vaste volk netuurlek nait ontgoan en dij besloeten stillegies, dat ze wol even wat veur Hinnek “regelen” zellen.
De bruiers Wakker, twij oldgedainden bie t mesien, hebben al n plannegie kloar.

‘Oompie’ hef n dag eerder verteld, dat zien ainegste melkkou zaik is en dat hai doar wel maal mit zit.
Wakker-Aine vragt ‘Oompie’ dus hail belangstellend hou of t nou wel mit zien zaike kou gait. Joa, zien collega’s leven ja vanzulf slim mit hom mit.
‘Oompie’ is nog mor net begonnen te vertellen, of Wakker-Aine slagt hom inains mit de vlakke haand stevig tegen de kop aan, draait zok om en lopt vot.
- Joajoa, t volk van t dörsmesien huil d’r destieds vrumde, roege gewoontes op noa. -
n Zetje loater komt Wakker-Twije aanlopen en vragt ‘Oompie’ geïnteresseerd hou of t nou wol mit zien zaike kou is. ‘Oompie’ is nog mor net uut de blokken mit zien verhoal of ook Wakker-Twije slagt hom flink tegen de kop aan en lopt vot.

Noa n lutje haalf uurtje vragt ain van de Wakker-bruiers langs zien neuze weg aan Hinnek of hai al even bie ‘Oompie’ informeerd hef of t nou mit zien melkkou al wat beter gait.
Hinnek reageert votdoadelk. Dit is ja – pofferjoppie nog aan tou - ain hail gooie gelegenhaid, n uutgelezen kans om bie ‘Oompie’ de blits te moaken !
Hinnek gait vot noar ‘Oompie’ tou en vragt noar t welbevinden van zien kou.
Mor ‘Oompie’ reageert hail aans as Hinnek docht har. Veurdat hai d’r op verdocht is, geft ‘Oompie’ hom aan weerszieden n flinke bats tegen de kop aan en zegt:“ Ik zel die, doe nijbakken snötneuze. Doe mit dien domme gevroag noar mien melkkou !” Den draait e zok om en lopt vot.
Hinnek blift stomverbaldereerd achter. Wat hef hai nou verkeerd zegt ? Mor ain ding dringt goud helder tot hom deur: hai kin wel vergeten dat ‘Oompie’ hom, Hinnek, bie t makkelke waark, bie t pakkedroad hin zetten zel.

De bruiers Wakker hadden goud inschat, dat ‘Oompie’ zok gain drijmoal tegen de kop aan sloagen luit.
En Hinnek haar zien lesje leerd. Hai begon, - mit t neudege (as nijkomer ook wel n klain beetje begriepelke) gepoest en gestèn -, bie t dörsmesien eerst mor ais n periode mit t gewone, zwoare waark.       ¹ : ‘Hinnek’ is om praivesie-redens n fantasie-noam