21.08.2021 Wisseling bestuur CSVO

Na een bestuursperiode van ruim 4 jaar heeft Frouktje Kiel afgelopen juni afscheid genomen als algemeen bestuurslid.

Met het vertrek van Frouktje gaan we een zeer betrokken bestuurder missen. Via deze weg willen we haar nogmaals bedanken voor haar enthousiasme en haar tomeloze inzet. We hebben Marieke Postma-Schut bereid gevonden om haar taken over te nemen.

Bestuur CSVO