21.04.2021 Blijk van waardering

Inmiddels leven we alweer ruim een jaar met het coronavirus en hebben alle maatregelen ter bestrijding daarvan nog steeds een grote impact op ons leven. Zo ook bij Manegevereniging de Driesporenruiters.

We hebben op dit moment te maken met onder andere een avondklok, we mogen niet binnen sporten en de groepsgrootte voor volwassenen is maximaal 4 personen. Kortom, het vergt behoorlijk veel van ons aanpassingsvermogen om dit in te regelen in onze lessen. En het vergt ook veel van onze leden!

Ondanks dit alles zijn onze leden ons ook tijdens deze moeilijke periode trouw gebleven en ons blijven steunen. Wij stellen dit erg op prijs, want de dagelijkse verzorging van onze manegepaarden en -pony’s gaat namelijk gewoon door. Wij zijn hier dan ook echt heel dankbaar voor!

Als blijk van onze waardering hebben wij in samenwerking met fotograaf Freerk Boskers afgelopen zaterdag een fotoshoot ingepland. Alle lessende leden van manegevereniging De Driesporenruiters konden zich hiervoor aanmelden! Men kon dan samen met hun favoriete paard of pony van de
manege op de foto. Een iedere deelnemer ontvangt dan 1 afdruk van ons helemaal gratis! We willen hiermee laten merken dat we onze leden niet vergeten zijn en op deze manier graag iets voor hun terugdoen, als dank voor alle steun.

Website

 

Foto's: Freerk Boskers