• Terug
  • Regio
  • Voormalig gemeentehuis in Wedde verkocht
13 juni 2024

Plannen voor woningbouw, bedrijvigheid en een inloop voor dorpsbewoners. De gemeente Westerwolde heeft het voormalig gemeentehuis in Wedde verkocht aan Horizon projecten BV. Horizon projecten BV werkt hierin samen met Stichting Zo willen wij wonen en Stichting Blijven wonen in Westerwolde. De kopers hebben samen met het dorp Wedde plannen uitgewerkt voor woningbouw, bedrijvigheid en een inloop voor dorpsbewoners. De gemeente verkoopt het pand omdat het sinds anderhalf jaar werkt op één locatie in Sellingen.

Criteria voor plannen kopers opgesteld samen met inwoners
Nadat het pand leeg kwam te staan is een verkenning gestart naar een toekomstige bestemming van het gemeentehuis in Wedde. Door middel van een inspiratiesessie, waar onder andere dorpsraden van de kernen van de voormalige gemeente Bellingwedde vertegenwoordigd waren, en ideeën vanuit de eigen organisatie zijn criteria bepaald voor het beoordelen van de plannen van potentiële kopers.

Hieruit kwam naar voren dat Initiatiefnemers financieel sterk genoeg moeten zijn om het pand te kunnen kopen, ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast moeten de plannen een impuls geven aan de lokale economie, bijdragen aan de leefbaarheid van Wedde en een wooncomponent hebben.

Vervolg
De gemeente heeft eind december 2023 met de genoemde criteria partijen uitgenodigd om met een plan te komen. Er zijn acht inschrijvingen ontvangen. De plannen van Horizon projecten BV, Stichting Zo willen wij wonen en Stichting Blijven wonen in Westerwolde sloten hier het beste bij aan. In de komende maanden wordt de koop met een overeenkomst bekrachtigd. Overdracht vindt waarschijnlijk in juli 2024 plaats. De initiatiefnemers kunnen hun plannen dan verder uitwerken en de benodigde procedures doorlopen.