• Terug
  • Regio
  • Stadskanaal start onderzoek voor nieuwbouw van gemeentehuis
5 juni 2024

Verplichte duurzaamheidsopgave vraagt om grondige verbouwing of nieuwbouw.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een locatieonderzoek te starten voor een nieuw gemeentehuis en een nieuw theater. In het landelijk klimaatakkoord is vastgelegd dat maatschappelijke gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Burgemeester Klaas Sloots: “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming en energieneutraal vastgoed. Zowel het gemeentehuis als Theater Geert Teis zijn ruim een halve eeuw oud en lopen wat betreft onderhoud en duurzaamheid op hun laatste benen. Er ligt een kans om te kijken naar de mogelijkheden voor een Huis van Bestuur en Cultuur in onze gemeente.”

In opdracht van gemeenteraad gekeken naar mogelijkheden
In het voorjaar 2023 heeft de gemeenteraad aan het college de opdracht gegeven om een scenariostudie te doen naar de toekomst van het huidige gemeentehuis. Door een extern bureau is een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar verbouw van het huidige gemeentehuis en naar volledige nieuwbouw. Op basis van het onderzoek concludeert het college nu dat nieuwbouw het meest voor de hand ligt. Waar deze nieuwbouw kan plaatsvinden, moet worden onderzocht in een locatieonderzoek. “We willen onze inwoners graag goed van dienst kunnen zijn”, vervolgt Sloots. “Om dit de komende jaren nog beter te kunnen doen, heeft nieuw bouwen wat ons betreft de voorkeur. We kunnen dan ook voldoen aan regelgeving met betrekking tot duurzaamheid, ICT en Arbozaken. Wat ook zeker mee telt, is dat we meteen van het gas af kunnen. Naast verduurzaming is investeren in een nieuw gemeentehuis ook financieel het meest rendabel. De structurele kosten nemen af en zo is er meer geld over om ten goede te laten komen aan onze inwoners.”

Koppelkans met Theater Geert Teis
Het college ziet veel kansen in de koppeling met Theater Geert Teis, dat een belangrijke regionale functie vervult. Net als het gemeentehuis is het theater sterk verouderd. De afgelopen jaren wordt de gemeente geconfronteerd met grote vervangingsinvesteringen. Deze investeringen garanderen de komende jaren dat het theater aan alle eisen voldoet. Op lange termijn is een grondige verbouwing of nieuwbouw echt noodzakelijk. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om het locatieonderzoek voor de nieuwbouw van het gemeentehuis uit te breiden met een onderzoek naar de consequenties om de bouw te combineren met nieuwbouw van Theater Geert Teis. Dit moet leiden tot een logische en passende locatie. “Een huis van Bestuur en Cultuur, zoals we dat meer zien in onze regio, is een echte ontmoetingsplek voor inwoners én organisaties met wie we als gemeente samenwerken. Dat heeft enorm veel meerwaarde.” De gemeenteraad bespreekt het voorstel over het locatieonderzoek tijdens de commissievergadering van 24 juni en besluit naar verwachting in juli of het onderzoek er komt.

Foto: archief Onstwedde.info