• Terug
  • Regio
  • Persbericht CDA Fractie Stadskanaal. Aan de slag!
5 juli 2024

Persbericht

CDA Fractie Stadskanaal. Aan de slag!                                             


Beste inwoners van de gemeente Stadskanaal

De afgelopen periode heeft u als inwoner of belangstellende van onze gemeente Stadskanaal kunnen constateren dat het roerige tijden zijn binnen de gemeente politiek. Wij willen u een inkijkje geven hoe wij als CDA Stadskanaal tegen de afgelopen periode aankijken.

Zoals u wellicht weet is één van de wethouders uit het college gestapt. Het college betond uit vier coalitiepartijen. Daarnaast hebben een flink aantal gemeenteraadsleden zich uitgesproken tegen de wijze waarop het college de afgelopen twee jaar de gemeente heeft bestuurd. Het uitspreken tegen de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd heeft verstrekkende gevolgen gehad.  Zo hebben de gemeenteraadsleden van de vertrokken wethouder besloten om geen onderdeel meer te willen zijn van de coalitie. Van de overgebleven fracties heeft nog een gemeenteraadslid besloten om ook geen onderdeel meer te willen zijn van een coalitiepartij en heeft besloten om als eenmansfractie verder te gaan.

Wij als CDA fractie respecteren de individuele keuzes die zijn gemaakt. Echter realiseren wij dat de gevolgen van de keuzes het besturen van onze gemeente niet eenvoudiger maakt. Als CDA fractie staan wij voor een stabiel bestuur die de zorgen van u als inwoner begrijpt en ten dienste staat voor de samenleving. Het lijkt nu alsof de politiek meer met zichzelf bezig is dan voor u als inwoner of betrokkene van deze gemeente.

Wij waren als CDA bereidt om in gesprek te gaan en mee te helpen een stabiel bestuur te vormen. Een goed en zorgvuldig proces was volgens het CDA noodzakelijk om tot een stabiel nieuw college te komen. De genoemde overleggen, die er volgens de formerende partij zijn geweest, zijn niet geweest. Dit doet afbreuk aan een zorgvuldig proces en goed nadenken over de toekomst van de gemeente.

Op dit moment zijn er twee onafhankelijke wethouder (D66 en GroenLinks) voorgedragen als vervanging van één vertrokken wethouder. Onafhankelijk betekend dat ze niet als politieke partij deelnemen aan de coalitie, maar dat ze als het ware boven de partijen staan. Het aanstellen van twee wethouders bevreemd ons omdat er nooit signalen zijn geweest van een te hoge werkdruk binnen het college. CDA is van mening dat de voorgedragen wethouders geen afspiegeling zijn van de verkiezingsuitslag, waardoor u als kiezer niet gehoord bent en ondervertegenwoordigd bent in het college.

Door te kiezen voor een minderheidscoalitie, zoals de formerende partij nu voorstelt, zal leiden tot meer verdeeldheid binnen de raad en vergroot de kans op vertraagde besluitvorming.

Het CDA blijft zich inzetten zoals ze zich altijd heeft ingezet. Wij stellen kaders, wij controleren en wij vertegenwoordigen onze lokale bevolking. Wij gaan aan het werk om onze gemeente, op een fatsoenlijke manier, met u samen, een nog mooiere gemeente te laten zijn.

Aan de slag!

Met vriendelijke groet,

De CDA Fractie Stadskanaal