15.03.2019 Werk gebied Ruiten Aa

Feestelijke start werkzaamheden gebied Renneborg-Ter Walslage

Vrijdagochtend 15 maart zijn de werkzaamheden in het gebied Renneborg- Ter Walslage gestart. Deze ochtend sloegen de leden van de gebiedscommissie, gedeputeerde Henk Staghouwer (provincie Groningen), Fien Heeringa (waterschap Hunze en Aa’s) en Bart Huizing (wethouder Westerwolde), de piketpalen in de grond. Dat deden  zij samen met vrijwilligers uit het gebied.

Met deze starthandeling werd in één oogopslag zichtbaar hoe de Ruiten Aa na afronding van de werkzaamheden in 2020 weer meandert door het landschap. Renneborg – Ter Walslage is de laatste fase van de gebiedsontwikkeling van de Ruiten Aa. Na het officiële gedeelte konden  inwoners met vrijwilligers van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer mee op excursie door het gebied.

Over dit project
Na afronding in 2020 van dit laatste traject, is de complete herinrichting van de Ruiten Aa een feit en is weer een natuurlijke verbinding met de Wadden tot stand gebracht. De beekloop wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van rond 1960.  

Werkzaamheden in het gebied
Het gebied is begrensd aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. In het stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen, slingeren, krijgt natuur kansen om te ontwikkelen en kunnen straks de vissen van en naar hun paaiplekken trekken. Tegelijkertijd legt Oosterhuis wandel- en fietspaden aan en zijn er voor de landbouw in het omliggende gebied ook mogelijkheden. De Ruiten Aa krijgt zijn oude kronkelende loop terug. Vaste stuwen worden daarom vervangen door bodemvallen zodat vissen een vrije doorgang krijgen.

Samenwerken in de streek
Het inrichtingsplan voor het gebied is het resultaat van constructief samenwerken door provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeente Westerwolde. Aannemingsbedrijf Oosterhuis voert het werk uit, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV begeleidt de uitvoering en het projectmanagement is in handen van Prolander.

Foto’s: Jan Bossen Onstwedde.info