31.01.2024 Toelichting Joëlle Ham op verlaten SP

Met ingang van heden verlaat ik de fractie van de SP in de gemeenteraad van Stadskanaal.  
De voorzitter van de gemeenteraad heb ik laten weten door te gaan als zelfstandig raadslid onder de naam 'lijst Ham'.


In 2017 werd ik lid van de SP, omdat ik vond dat iedereen gelijke kansen verdient.
Bij de verkiezingen in maart 2022 werd ik voor de SP gekozen in de raad van Stadskanaal.
In de verkiezingskrant schreef ik toen: "Gelijkwaardigheid, empathie en vrijheid zijn woorden die bij mij passen. Samen zoeken naar oplossingen, openstaan en luisteren naar ideeën van anderen. Een samenleving waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Een samenleving waarin we nadenken over wat het beste is voor mens, dier en milieu.”
Dat geldt voor mij nog altijd. En ik vind nog steeds dat iedereen gelijke kansen verdient. Op grote lijnen lig ik dan ook nog steeds in een lijn met de standpunten van de SP. Maar de verschillen in inzichten tussen mij en de SP hoe deze te bereiken zijn mijns inziens onoverbrugbaar geworden.
Ik ben teleurgesteld in het landelijk beleid, zeker het bewust afzijdig houden van bepaalde onderwerpen in relatie tot discriminatie en racisme.
Een ander punt is het niet laten doorrekenen van het verkiezingsprogramma. Ik ben niet alleen socialist, maar ook zeker realist. En vind dat de plannen door het CPB hadden moeten worden doorgerekend om zo een helder beeld te geven van de financiële gevolgen.

Omdat ik als persoon in de raad ben verkozen kies ik er voor mijn zetel te behouden. Mijn idealen zijn dezelfde als voorheen en ik voel me verantwoordelijk om op basis daarvan mij in te blijven zetten voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

Foto: Archief Onstwedde.info