04.11.2020 Standpunt gem. Stadskanaal begrijpelijk

De JOVD Groningen, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, vindt het besluit dat de gemeenteraad van Stadskanaal heeft genomen met betrekking tot verdere bezuinigingen volkomen begrijpelijk. Dat meerdere gemeenten in Oost-Groningen door toedoen van Den Haag tegen toenemende tekorten aanlopen baart de jonge liberalen dan ook zorgen.

Gemeenten zoals Stadskanaal zijn door tekorten bij de jeugd- en ouderenzorg en een steeds lagere bijdrage hiervoor vanuit het rijk al jarenlang aan het bezuinigen zonder dat er zicht komt op verbetering. Bestuurslid Marnix Kuper zegt hierover: “Het is meer dan logisch om als raadslid op een gegeven moment te zeggen: tot hier en niet verder.” In een gebied waar de leefbaarheid doorgaans al meer onder druk staat dan elders, zal het dan ook desastreuze gevolgen hebben als deze door verdere bezuinigingen zou worden aangetast. Eventuele sluiting van de bibliotheken zal laaggeletterdheid bijvoorbeeld nog meer in de hand werken met alle economische gevolgen van dien.

Tom Boer, voorzitter van de JOVD Groningen, zegt hierover: ‘‘Er wordt met de rijksbijdrage niet voldoende rekenschap gehouden met de samenstelling van de bevolking in de gemeente Stadskanaal.’’ Hoewel de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten voor het grootste deel voor verbeteringen heeft gezorgd, blijven de bevolkingsverschillen tussen gemeenten helaas bestaan. Hierdoor zie je dat veel gemeenten in Oost-Groningen meer kwijt zijn aan jeugd- en ouderenzorg en dus minder overhouden. De kwaliteit van de zorg gaat erop achteruit, waardoor de vicieuze waar de gemeente in zit niet wordt doorbroken. De gemeente kan daardoor niet voldoen aan haar taken en adequaat investeren in economische groei.

De JOVD Groningen hoopt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook met de Oost-Groninger gemeenten in gesprek wil gaan en actie onderneemt.