10.05.2021 Recht op gratis mondkapjes mantelzorg

Regeling voor beschermingsmiddelen in regio’s met risico (zeer) ernstig.

Mantelzorgers komen vaak dichtbij degene aan wie zij zorg geven. Daarbij lopen ze het risico om corona te krijgen of te verspreiden. Onder bepaalde voorwaarden komen ze daarom in aanmerking voor gratis mondkapjes.

Deze regeling is niet bij alle mantelzorgers bekend, de provinciale belangenbehartiger voor mantelzorgers, Platform Hattinga Verschure, legt uit hoe het zit.

Voorwaarden
“Niet iedereen weet van zichzelf dat hij of zij mantelzorger is. Dat ben je als je onbetaald zorg biedt aan een naaste, familielid, vriend of buurman die problemen heeft door een ziekte, beperking of ouderdom”, vertelt Roelof Lanting, voorzitter van Platform Hattinga Verschure.

Voor de gratis mondkapjes moet je als mantelzorger aan de volgende voorwaarden voldoen:

Je woont in een regio waar het risiconiveau van een besmetting 3 of hoger is (zie website Coronadashboard Rijksoverheid), je woont niet op hetzelfde adres als de verzorgde;
je komt voor zorg binnen anderhalve meter van de verzorgde;
je verleent deze zorg meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden.

Roelof Lanting: “Als je mantelzorg geeft, dan kom je al snel binnen anderhalve meter van de verzorgde, denk bijvoorbeeld ook aan het vervoer per auto naar een ziekenhuis”.

Verstrekking
De apotheek verstrekt de mondkapjes. Hoe dit gebeurt, verschilt per situatie:

Uit voorzorg: mantelzorgers krijgen gratis en zonder recept mondkapjes wanneer ze zich melden bij de apotheek. De apotheek controleert de voorwaarden en verstrekt maximaal 100 mondkapjes per maand.
Wanneer de verzorgde coronaverschijnselen heeft en wordt getest: mantelzorgers krijgen met een elektronisch recept van de huisarts of GGD, op naam van de verzorgde, een korte termijn pakket beschermingsmiddelen bij de apotheek.
Bij een vastgestelde coronabesmetting: mantelzorgers krijgen met een recept van de huisarts of GGD  (op naam van de verzorgde) een lange termijn pakket bij de apotheek.

“Het initiatief voor beschermingsmiddelen ligt bij de mantelzorger. Maar niet iedere mantelzorger is op de hoogte van deze regeling. Artsen, apothekers en Steunpunten Mantelzorg zouden de mantelzorgers daarom hierop moeten wijzen”, aldus Roelof Lanting.

Over Platform Hattinga Verschure
Het Platform Hattinga Verschure komt op voor de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform informeert, luistert naar ervaringen van mantelzorgers en naar wat zij nodig hebben. Daarover gaat het platform in gesprek met gemeenten en andere organisaties om samen met alle betrokkenen te werken aan een betere positie en goede ondersteuning van mantelzorgers in onze provincie.

Website Platform Hattinga Verschure
http://www.sphv.nl

Website Coronadashboard Rijksoverheid

Meer informatie