09.09.2020 Project Nedersaksenlijn past bij NG

De realisatie van de Nedersaksenlijn, de spoorverbinding tussen Groningen, Veendam en Enschede via Stadskanaal, Ter Apel, Emmen en Hardenberg, past naadloos in de projecten van het  deze week in Den Haag gepresenteerde Nationaal Groeifonds, het ‘Wobke-Wiebes Fonds’, zegt de Stichting Nedersaksenlijn.

De realisatie van de spoorverbinding levert voor de toekomst een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland en specifiek noordoostelijk Nederland. De lijn die een nieuwe economische ruggengraat vormt voor Oost-Nederland tussen Twente en oostelijk Groningen met een aansluiting in Groningen op de Lelylijn, past als project verder naadloos in het  streven naar een redelijke spreiding van de projecten over de regio’s van ons land. De Nedersaksenlijn completeert als oostelijke corridor de spoorverbindingen van en naar het totale Noorden, de verbinding hoort thuis in de OV-Visie 2040 van het Rijk.

De realisatie van de verbinding door de aanleg van de ontbrekende twintig kilometer rails tussen Emmen en Musselkanaal via Ter Apel heeft een breed draagvlak in de gehele regio. De steun komt zowel vanuit het bedrijfsleven, als uit het onderwijs, als vanuit de decentrale overheden: de gemeenten en de provincies in het gebied tussen Enschede en Groningen. In de brief aan de Tweede Kamer noemen de ministers Wiebes en Hoekstra deze gezamenlijkheid van decentrale overheden en bedrijfsleven expliciet als mogelijkheid om projecten aan te dragen.

De realisatie van de Nedersaksenlijn zal, zo is de overtuiging van alle partijen achter het plan, nadrukkelijk bijdragen aan het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat en  daarmee aan vergroten van de leefbaarheid en het verdienvermogen van de regio. Dat is weer goed voor het vergroten van het bruto binnenlands product (BBP), wat straks een leidend element is bij het beoordelen van projecten voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

De Stichting Nedersaksenlijn gaat zich de komende tijd dan ook actief inzetten om samen met alle partijen in de regio Enschede-Groningen de spoorlijn op de projectenlijst te krijgen van het Nationaal Groeifonds.

Kaart: De spoorkaart van (Noord- en Oost) Nederland zoals die er volgens de Stichting Nedersaksenlijn in 2040 uit kan gaan zien, inclusief de Nedersaksenlijn.